• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21 - komunikat organizacyjny
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21 - komunikat organizacyjny

     • Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_rodzice.jpg

      Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_uczniowie.jpg

       

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

       

      Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

      Budynek przy ul. Gdańskiej

      Oddział przedszkolny (zerówka) – rodzice przyprowadzają dzieci na godz. 8.00 – wejście od ul. Szkolnej. Prosimy o stosowanie się do zasady jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem wchodzi do szkoły (przedsionek, korytarz przy sali lekcyjnej) oraz zachowanie dystansu społecznego. Prosimy,aby rodzice nie gromadzili się przy sali i opuszczenie terenu szkoły po przekazaniu dziecka wychowawczyni.Odbiór dzieci z Dobiegniewa od godz.9.00 do 9.20.

      klasy 1-3

      Godz. 8.00

      Zbiórka uczniów na placu podch. Starca z zachowaniem dystansu społecznego w wyznaczonych strefach – obok wychowawców. Prosimy o stosowanie się do zasady jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem. Po spotkaniu na placu do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie z wychowawcami.Zakończenie spotkań w klasach i odbiór dzieci o 9.20

      klasy 4-6

      Godz. 8.00

      Uczniowie przychodzą do szkoły i spotykają się z wychowawcami w klasach. Klasy 4 oczekują na tarasie na wychowawców. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie i nauczyciele.

      O godz. 8.30 uczniowie z wychowawcami przechodzą na inauguracje na plac Starca. Po inauguracji dalsze spotkania w klasach lub na powietrzu. Zakończenie spotkań w klasach i odbiór dzieci o 9.20

      Budynek przy ul. Poznańskiej

      Godz. 8.00

      Uczniowie przychodzą do szkoły i spotykają się z wychowawcami w klasach. Klasy 7 oczekują przed wejściem przy auli na wychowawców.Do szkoły wchodzą tylko uczniowie i nauczyciele.O godz. 8.45 uczniowie z wychowawcami przechodzą na inauguracje na plac Starca. Po uroczystości uczniowie dojeżdżający oczekują  na autobusy w budynku przy ul. Gdańskiej.

       

      Odwozy od godz. 9.30 tylko z ul. Gdańskiej w ruchu ciągłym.

      UWAGA!!! W autobusach szkolnych obowiązuje zakrywanie nosa i ust.