• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • Warsztaty profilaktyczne

      W dniach 07.-09.06.2021r w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Mając, jak zawsze, na uwadze zdrowie emocjonalne naszej młodzieży, zaplanowaliśmy tym razem zajęcia dla uczniów klas VI i VII. Realizowany był Program rekomendowany o nazwie: „Debata”, gdzie głównym celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez substancji psychoaktywnych, zmiana błędnych przekonań normatywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a także opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Uczniowie zapoznani zostali przez panią psycholog z krótką historią oraz ze stratami i konsekwencjami, jakie wynikają z picia alkoholu. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematyką – najbardziej ciekawił ich proces uzależnienia, gdzie wykorzystana taśma nawijana coraz ściślej wokół rąk, symbolizowała kajdany, które miały być meta

     • Narodowy Spis Powszechny 2021

      Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są:

      • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

      • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

     • Potrzebna pomoc!

      Drodzy Rodzice, wczoraj wieczorem spłonął dom rodziny uczniów naszej szkoły. Zwracamy się do Państwa z prośbą o szeroko rozumianą pomoc. Na portalu Facebook jest już uruchomiona zbiórka pieniędzy zorganizowana przez rodzica klasy VI c. Po powrocie do szkoły 28.05. uruchomimy zbiórkę wśród dzieci i pracowników oświaty.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 15.06.2021
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych