• Aktualności

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/21

      Nadszedł wreszcie dzień, w którym spotkaliśmy się na placu podchorążego Tadeusza Starca, żeby pożegnać miniony rok szkolny. Z tej okazji gościliśmy panią Burmistrz Dobiegniewa Sylwię Łaźniewską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Marka Kowalczyka, Przewodniczącą Rady Rodziców Natalię Burdz i oczywiście Dyrektor Szkoły Jolantę Pawlak oraz wicedyrektor Elżbietę Szanderską i Elżbietę Moś, które prowadziły uroczystość. Ze względu na trwające nadal procedury zgromadzeń, pożegnanie nastąpiło etapami. Najpierw klasy 0-III, potem VII-VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Branżowa, Liceum Ogólnokształcące i na zakończenie klasy IV-VI Szkoły Podstawowej. Zgodnie z uchwałą nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie najlepszym uczniom osiągającym sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych Pani Sylwia Łaźniewska wręczyła stypendium Burmistrza Dobiegniewa. Uczniowie wyróżniający się w

     • Wycieczka klas trzecich do DPN

      W dniu 15 czerwca 2021r. odbyła się wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego. W wycieczce brały udział wszystkie klasy trzecie oraz uczniowie wyróżniający się w zbiórce kasztanów i żołędzi w poprzednim roku szkolnym 2019/2020.

      Zwiedzanie parku rozpoczęliśmy od wizyty w Punkcie Informacyjnym DPN w Głusku. Tu poznaliśmy florę i faunę jezior DPN przedstawioną w postaci miniatur, czyli akwariów. Czekając aż wszyscy wysłuchają ciekawego opowiadania pracownika parku - Pani Elżbiety Gizickiej i obejrzą akwaria, skorzystaliśmy z placu zabaw. Następnie przeszliśmy pieszo nad jezioro Czarne. Tu mogliśmy podziwiać wyjątkową czystość wody, roślinność porastającą brzegi oraz zapoznać się z informacjami na tablicach kolejnego przystanku ścieżki edukacyjnej „Jezioro Ostrowieckie”. Zmęczeni wróciliśmy do miejscowości Ostrowite, gdzie zapoznaliśmy się z historią osady. Podziwialiśmy też ruiny kośc

     • Warsztaty profilaktyczne

      W dniach 07.-09.06.2021r w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Mając, jak zawsze, na uwadze zdrowie emocjonalne naszej młodzieży, zaplanowaliśmy tym razem zajęcia dla uczniów klas VI i VII. Realizowany był Program rekomendowany o nazwie: „Debata”, gdzie głównym celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez substancji psychoaktywnych, zmiana błędnych przekonań normatywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a także opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Uczniowie zapoznani zostali przez panią psycholog z krótką historią oraz ze stratami i konsekwencjami, jakie wynikają z picia alkoholu. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematyką – najbardziej ciekawił ich proces uzależnienia, gdzie wykorzystana taśma nawijana coraz ściślej wokół rąk, symbolizowała kajdany, które miały być meta

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Piątek 23.07.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych