• Najważniejsze pojęcia

    •    Od wielu lat w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września - Woldenberczyków w Dobiegniewie działa Grupa Pomocowa – Wolontariat.

     Rozpoczynając pracę z wolontariuszami, warto na początku zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu – czym jest i kogo możemy określić mianem wolontariusza.

     WOLONTARIAT -   definiowany jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

      Jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielania pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

     Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

     • postawienie w centrum zainteresowania człowieka,
     • zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej potrzebujących,
     • szacunek dla innych,
     • bezinteresowność w działaniach,

     KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

      SYLWETKA WOLONTARIUSZA

     • Osoba, która stale podejmuje pracę nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne strony, talenty i ograniczenia.
     • Poznaje swoją motywację do pracy z potrzebującymi.
     • Jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
     • Nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją zrozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiązywania trudnych sytuacji.
     • Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości, staje w obronie słabszych, podejmuje działania.
     • Uczy się współpracy z innymi, pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.