Dyrekcja Historia Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Patron Szkoły Jubileusz 50 - lecia szkoły podstawowej Jubileusz z przymrużeniem oka Jubileusz 25 lecia szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Dobiegniewie

O szkole

Dyrekcja

 mgr Jolanta Pawlak - dyrektor szkoły

Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna i US w Szczecinie w zakresie nauczania języka polskiego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu maturalnego.

                                                    

 

mgr Elżbieta Szanderska - wicedyrektor

Absolwentka US w Szczecinie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i UAM w Poznaniu w zakresie nauczania języka polskiego, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

                                                        

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124