• Aktualności

    • Trwa_rekrutacja_na_bezplatne_zajecia_w_ramach_projektu_LOWE.docx

     aktualnosci_1.docx

     aktualnosci_2.docx

     aktualnosci_3.docx

     aktualnosci_4.docx


     LOWE w Dobiegniewie

                                                                                                                         

     Mieszkańców Gminy Dobiegniew zapraszamy do udziału
     w
     bezpłatnych zajęciach w LOWE

      

      

     LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacjiz siedzibą w Gminnym Zespole Szkół W Dobiegniewie(w budynku przy ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej) ogłasza nabór na zajęcia, dla dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew, które rozwiną kompetencje kluczowe i umiejętności osób dorosłych.

      

     Okres realizacji: wrzesień 2020 r. – sierpień 2021 r.

      

     W projekcie mogą uczestniczyć chętne osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny z obszarów zdegradowanych  gminy,  w szczególności:

     •  osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
     •  osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia,
     •  osoby dorosłe związane z rolnictwem,
     •  osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
     •  osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, korzystające z pomocy i usług OPS i ŚDS,
     •  osoby dorosłe w wieku 45+.

      

     Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

     • osobisty w siedzibie LOWE
     • w Gminnym Zespole Szkół

     ul.Gdańska 8 – Elżbieta Szanderska,
     ul.Poznańska 5 – Elżbieta Moś

     • w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie - Grażyna Gradowska, tel. 607 624 370
     • w Centrum Usług Wspólnych  - Marlena Pawłowska tel. 693 905 161
     • telefoniczny - sekretariat Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie (95)7611091, (95)7611124,
     • email: gzsdobiegniew@wp.pl

      

     Szczegółowa informacja na temat oferty LOWE dostępna u koordynatora i animatorów LOWE oraz na stronie internetowej https://gzsdobiegniew.edupage.org/

      

      

     Wypełnione formularze zgłoszeniowe (do pobrania poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

      

     Formularz zgłoszeniowy

     Deklaracja_uczestnictwa.docx

     Oświadczenie uczestnika projektu grantowego