• Katyń...ocalić od zapomnienia

    •  

     Ogólnopolski Program Edukacyjny „Katyń … ocalić od zapomnienia”

     „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”

      

      Jan Paweł II

     Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Katyń … ocalić od zapomnienia”,  realizowanego w ramach projektu „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Głównym organizatorem programu jest Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, patronat honorowy objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Nadrzędnym złożeniem  projektu jest wyrównywanie szans oraz patriotyczne i obywatelskie aktywizowanie młodych, szczególnie w swojej „małej ojczyźnie”, dlatego program ten ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijających jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

     W ramach realizacji programu dębami pamięci uhonorowani zostali:

     ·         porucznik Aleksander Gnatowski, s. Bolesława, ur.04.10.1896r. w Różanie zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD

     ·         porucznik Adam Podgórski , s. Adama, ur. 04.02.1904 r. w Krakowie zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD

     Uroczystość poświęcenia i posadzenia dębów pamięci odbyła się 2 września 2009 r. i została wkomponowana w miejskie uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej połączone z odsłonięciem Pomnika Woldenberczyka oraz IV Ogólnopolską Konferencją Naukową pod hasłem „Polski rok 1939”. Pierwszym punktem obchodów był uroczysty apel podczas którego przedstawiono cele i założenia programu „Katyń ocalić od zapomnienia..”. Następnie wybrani uczniowie odczytali krótkie życiorysy zamordowanych oficerów, a  proboszcz parafii  poświęcił dęby, które zostały przewiezione i zasadzone przed Muzeum Woldenberczyków. Do zasadzenia dębów wyznaczono następujące delegacje.

     Dąb pamięci Adama Podgórskiego zasadzili:

     ·         w imieniu Wojewody Lubuskiego – wicewojewoda Jan Świrepo

     ·         w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Świder

     ·         Barbara Kucharska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Dobiegniewie, rada sejmiku samorządowego województwa lubuskiego

     Dąb pamięci Aleksandra Gnatowskiego zasadzili:

     ·         Burmistrz Dobiegniew – Leszek Waloch

     ·         Rektor PWSZ  w Gorzowie Wlkp. prof.zw dr hab.Andrzej Bałaban

     ·         Córka oficera Adama Gnatowskiego – Alina Kobylińska

     W uroczystości wzięło udział ok.500 osób. Wśród zaproszonych gości byli:

     ·         Leszek Waloch – burmistrz Dobiegniewa, Urząd Miejski w Dobiegniewie

     ·          Andrzej Bałaban - rektor PWSZ  w Gorzowie Wlkp.

     ·         Jerzy Starostecki – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

     ·         Alina Kobylińska – córka oficera zamordowanego w Charkowie - Aleksandra Gniatowskiego

     ·         Maria Kowalska - Chilomer – prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków

     ·         Bogdan Pstrokoński – były jeniec oflagu IIc Woldenberg

     ·         Józef Bogucki - były jeniec oflagu IIc Woldenberg

     ·         Jerzy Fularski - były jeniec oflagu IIc Woldenberg

     ·         prof.arch.inż. Zbigniew Wilma – Honorowy obywatel Dobiegniewa, pomysłodawca Pomnika Woldenberczyka

     ·         Karol Kaczmarek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko

     Lokalny koordynator Elżbieta Szanderska