• Ogłoszenia

    • rekrutacja_2023-2024.pdf


     GODZINA DOSTĘPNOŚCI
     Od 1 września 2022 r. w naszej szkole realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w szkole dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców w wymiarze:
     1 godziny tygodniowo - w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ,
     1 godziny na 2 tygodnie - w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż .
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 42 ust. 2f.

     GODZINY_DOSTEPNOSCI.docx


     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna informuje, że wydaje opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Od 1 marca rozpoczynamy badania uczniów klas ósmych, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę zawodu w szkołach branżowych jako młodociani pracownicy, a w chwili rozpoczęcia nauki tj. 01.09.2021r. nie będą mieli ukończonych 15 lat.

     Badania przeprowadzamy na wniosek rodziców, złożony osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni. Tel. 95 7632247

     Z poważaniem

     Bogusława Podolańczuk

     Dyrektor

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

     Ul. Okrężną 14

     66-500 Strzelce Krajeńskie


     procedury_nauczania_zdalnego_GZS_Dobiegniew.docx


     ___Cyberprzemoc._Wlacz_blokade_na_nekanie______poradnik_dla_rodzicow.pdf


     Szanowni Państwo,
     Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.
     Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania przygotowaną informację  – w formie listu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących
     w programie. W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

      

     Z poważaniem,

      

      

     Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

      

      

     cid:image001.jpg@01D324B9.8EB2D270

      


     Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Kraj.

     oferta_PPP_2020-2021.pdf

      


     Szanowni Państwo,

     zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.
     Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji. My je Państwu gwarantujemy.

     Co ważne, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.

     Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem:
     https://www.facebook.com/naukatolubie

     Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci
      
     Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK
     „e-Polak potrafi!".

      


     Harmonogram dyżurów PPP

     punkt_konsultacyjny_PPP.pdf


     Zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier Centrum Hajdasz, odbywają się w czwartki w godz. 12.40 - 13.25 lub 13:30 - 14:15 w sali 14.

     Więcej informacji pod numerem telefonu 509 368 030.

      


      

      

     Regulamin_swietlicy_szkolnej.doc