• Program - "MultiSport"

        • Program „MultiSport” w 2014 roku był  adresowany  do dzieci z  klas IV – VI szkoły podstawowej. Zadania programu były realizowane na zajęciach pozalekcyjnych  w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2014 roku. Treningi odbywały się w grupie 20-osobowej w 3-ch 90-minutowych  blokach (jednostkach treningowych) w tygodniu, prowadzonych przez pana Franciszka Filasa. Oferta sportów uzależniona była od regionalnych i lokalnych tradycji i priorytetów. Zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych (tj. sali gimnastycznej, boisku „Orlik”, skoczni, bieżni i w terenie), dających możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając dzieci do wyboru preferowanej formy aktywności, zgodnego z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Głównym założeniem programu było nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzieci i kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych.