• Rok szkolny 2014/2015

    • Wielka akcja charytatywna na rzecz uczniów i rodzin naszej gminy

     W dniach 17.11.2014 - 27.11.2014 r. grupa wolontariatu działająca przy Szkole Podstawowej w Dobiegniewie ogłosiła akcję charytatywną na rzecz uczniów i rodzin naszej gminy. W ramach prowadzonej akcji zwróciliśmy się do "LUDZI DOBREGO SERCA" o włączenie się w tak szczytny cel.

     Organizowana akcja zyskała duże poparcie ze strony:

     - dyrekcji szkoły podstawowej,

     - władz miasta,

     - przedsiębiorców,

     - właścicieli sklepów,

     - właścicieli zakładów usługowych,

     - rodziców oraz uczniów naszej szkoły.

                 Ze zgromadzonych artykułów przygotowano 19 paczek dla klas 0 - VI, które zostały przekazane dzieciom dnia 5 grudnia podczas szkolnej imprezy  mikołajkowej.

                 Prowadzona akcja zyskała bardzo duże i niespodziewane poparcie "LUDZI DOBREGO SERCA". W czasie jej trwania  z artykułów, które zostały przygotowano 33 paczki dla rodzin z terenu gminy Dobiegniew.

                 Organizatorzy akcji serdecznie dziękują dyrekcji szkoły, władzom gminy, przedsiębiorcom, właścicielom zakładów usługowych, nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację i pomoc.

     Organizatorzy: Jolanta Rasławska, Elżbieta Plewako, Iwona Goldmann