• Historia

    • Szkoła Powszechna w Dobiegniewie rozpoczęła działalność 1 września 1945 roku.

     Naukę rozpoczęło 83 dzieci, szkoła mieściła się przy ul. Obrońców Pokoju 2/ I piętro.

     Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto w budynku przy ul. Mickiewicza 2. Przybywało dzieci i w roku szkolnym 1949/50 rozpoczęto naukę w dwóch budynkach przy ul. Mickiewicza. W roku szkolnym 1957/58 ponownie przeniesiono szkołę, tym razem do budynku przy ul. Obrońców Pokoju 6. Kierownikiem szkoły została Pani Helena Starzecka.

     10 grudnia 1958 roku byli jeńcy Obozu II C Woldenberg na zebraniu w Warszawie podjęli uchwałę o budowie w Dobiegniewie Szkoły - pomnika Tysiąclecia. 26 lutego 1959 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Dobiegniewie. 

     W roku szkolnym 1960/61 do szkoły uczęszczało 621 uczniów (17 oddziałów), nauka odbywała się na trzy zmiany od godz.7.45 do 16.20.

      

     1 września 1963r.- otwarcie nowej szkoły, tablicę pamiątkową odsłonił gen. Józef Kuropieska.

     6 września 1964r. - wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Woldenberczyków z Okręgu Łódzkiego.

     1 września 1973r. decyzją Wydziału Oświaty została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna w skład której weszły: Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. ZBoWiD i Szkoła Podstawowa nr 2.

     W 1994r. uchwałą Rady Miasta i Gminy zmieniono nazwę szkoły.

     Uroczyste wręczenie szkole nowego sztandaru odbyło się 28 września 1998r.

      

     Pamiątkowa tablica na budynku szkoły, której odsłonięcie

     odbyło się 15 września 1995r.