• Dyrektorzy i Wicedyrektorzy

    • Wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Dobiegniewa było otwarcie

     1 września 1963 roku nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 8.

     Na przestrzeni lat funkcje kierownicze i dyrektorskie pełnili niżej wymienieni nauczyciele: 

     1.09.1961r. - funkcję Kierownika Szkoły pełnił nieprzerwanie przez 6 kolejnych lat Kazimierz Kończak

      

     1.09.1967r. - utworzono dwie oddzielne placówki tj.: Szkołę Podstawową nr 1 (kierownik -  Kazimierz Kończak) przy ul. Gdańskiej i Szkołę Podstawową nr 2 (kierownik -  Kazimierz Pawłowski) przy ul. Obrońców Pokoju.

      

     1.09.1973r. - po reformie administracyjnej powołana została Zbiorcza Szkoła Gminna i szkoły filialne. Dyrektorem został Jan Orłowski. Powołano również dwóch zastępców: Kazimierza Kończaka i Kazimierza Pawłowskiego. W roku szkolnym 1974/75 nastąpiła zmiana na stanowiskach zastępców. Nowo powołani zastępcy to Jan Wieczer i Zofia Kordecka. W roku 1975/76 nastąpiła kolejna zmiana J. Wieczera zastąpił Roman Pękal.

      

     1.09.1976r. - funkcję dyrektora objął Leopold Korzeniewski, a zastępcą został Kazimierz Kończak. Powołano zastępcę ds.wychowania - Romana Pękal i ds. kształcenia Zofię Kordecką.

      

     1.09. 1977r. - dyrektorem szkoły ponownie zostaje Kazimierz Kończak. Zastępcy to: Roman Pękal, Zofia Kordecka i Anna Grzebyk.

     W następnym roku szkolnym Annę Grzebyk zastąpiła Janina Budzianowska - zastępca ds. wychowania.

     Kazimierz Kończak pełnił funkcję dyrektora do sierpnia 1984r.

      

     1.09.1984r. - na stanowisko dyrektora zostaje mianowana Janina Budzianowska, a funkcje zastępców nadal pełnią Roman Pękal i Zofia Kordecka.

      

     1.09.1991r. - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jan Wieczer. Zastępcy to Zofia Kordecka i Elżbieta Moś.

      

     1.09.1997r. - nastąpiła zmiana w trybie powoływania dyrektorów szkół. Funkcję tę  mogła  pełnić osoba przystępująca do konkursu na w/w stanowisko.

     Konkurs wygrywa Bogdan Wawrzyniak, obowiązki zastępców nadał pełnią Zofia Kordecka i Elżbieta Moś.

     W roku 2000 na emeryturę odchodzi Zofia Kordecka. Jej obowiązki przejmuje Helena Niedziałkowska.

      

     1.09.2001r. - obowiązki dyrektora po wygranym konkursie obejmuje Ewa Grzankowska. Funkcję tę pełniła do 31.08. 2012 r.

     Od 1.09.2006 roku obowiązki zastępcy powierzono Elżbiecie Szanderskiej.

     1.09.2012 r. dyrektorem szkoły została Jolanta Pawlak. Funkcję tę pełniła do 31.08.2022 r.

     1.09.2022 r.  obowiązki dyrektora po wygranym konkursie obejmuje Elżbieta Moś.

     Od 1.09.2022 r.. obowiązki zastępcy powierzono Sylwii Szachowicz.