• Patron Szkoły

        • Nazwa szkoły ma ścisły związek z historią miasteczka, w którym podczas II wojny światowej mieścił się obóz jeniecki - Oflag II C Woldenberg.

              W okresie II światowej, od końca maja 1940 do 25 stycznia 1945 roku  w Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów - Oflag II C Woldenberg. Przetrzymywano w nim oficerów, chorążych, podchorążych, podoficerów i szeregowców Wojska Polskiego z wojny obronnej 1939 roku, nielicznych oficerów polskich wziętych do niewoli w czasie walk we Francji w 1940 roku i około 100 starszych oficerów Armii Krajowej, którzy dostali się do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego. Zdecydowaną większość jeńców stanowili oficerowie. Po wyzwoleniu choć różnie potoczyły się ich losy, byli jeńcy aktywnie włączyli się w odbudowę zniszczonego kraju. Wielu z nich zajęło wysokie stanowiska w służbie wojskowej i administracji państwowej. Wyróżniali się w nauce i kulturze. Wspólnie działali na rzecz kraju ze szczególnym uwzględnieniem Dobiegniewa. Z inicjatywy Woldenberczyków została wybudowana i wyposażona nasza szkoła.