Dyrekcja Historia Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Patron Szkoły Jubileusz 50 - lecia szkoły podstawowej Jubileusz z przymrużeniem oka Jubileusz 25 lecia szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Dobiegniewie

O szkole

Historia

Szkoła Powszechna w Dobiegniewie rozpoczęła działalność 1 września 1945 roku.

Naukę rozpoczęło 83 dzieci, szkoła mieściła się przy ul. Obrońców Pokoju 2/ I piętro.

Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto w budynku przy ul. Mickiewicza 2. Przybywało dzieci i w roku szkolnym 1949/50 rozpoczęto naukę w dwóch budynkach przy ul. Mickiewicza. W roku szkolnym 1957/58 ponownie przeniesiono szkołę, tym razem do budynku przy ul. Obrońców Pokoju 6. Kierownikiem szkoły została Pani Helena Starzecka.

10 grudnia 1958 roku byli jeńcy Obozu II C Woldenberg na zebraniu w Warszawie podjęli uchwałę o budowie w Dobiegniewie Szkoły - pomnika Tysiąclecia. 26 lutego 1959 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Dobiegniewie. 

W roku szkolnym 1960/61 do szkoły uczęszczało 621 uczniów (17 oddziałów), nauka odbywała się na trzy zmiany od godz.7.45 do 16.20.

 

1 września 1963r.- otwarcie nowej szkoły, tablicę pamiątkową odsłonił gen. Józef Kuropieska.

6 września 1964r. - wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Woldenberczyków z Okręgu Łódzkiego.

1 września 1973r. decyzją Wydziału Oświaty została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna w skład której weszły: Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. ZBoWiD i Szkoła Podstawowa nr 2.

W 1994r. uchwałą Rady Miasta i Gminy zmieniono nazwę szkoły.

Uroczyste wręczenie szkole nowego sztandaru odbyło się 28 września 1998r.

 

Pamiątkowa tablica na budynku szkoły, której odsłonięcie

odbyło się 15 września 1995r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124