• Dyrektorzy i Wicedyrektorzy

    • Wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Dobiegniewa było otwarcie

     1 września 1963 roku nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 8.

     Na przestrzeni lat funkcje kierownicze i dyrektorskie pełnili niżej wymienieni nauczyciele: 

     1.09.1961r. - funkcję Kierownika Szkoły pełnił nieprzerwanie przez 6 kolejnych lat Kazimierz Kończak

      

     1.09.1967r. - utworzono dwie oddzielne placówki tj.: Szkołę Podstawową nr 1 (kierownik -  Kazimierz Kończak) przy ul. Gdańskiej i Szkołę Podstawową nr 2 (kierownik -  Kazimierz Pawłowski) przy ul. Obrońców Pokoju.

      

     1.09.1973r. - po reformie administracyjnej powołana została Zbiorcza Szkoła Gminna i szkoły filialne. Dyrektorem został Jan Orłowski. Powołano również dwóch zastępców: Kazimierza Kończaka i Kazimierza Pawłowskiego. W roku szkolnym 1974/75 nastąpiła zmiana na stanowiskach zastępców. Nowo powołani zastępcy to Jan Wieczer i Zofia Kordecka. W roku 1975/76 nastąpiła kolejna zmiana J. Wieczera zastąpił Roman Pękal.

      

     1.09.1976r. - funkcję dyrektora objął Leopold Korzeniewski, a zastępcą został Kazimierz Kończak. Powołano zastępcę ds.wychowania - Romana Pękal i ds. kształcenia Zofię Kordecką.

      

     1.09. 1977r. - dyrektorem szkoły ponownie zostaje Kazimierz Kończak. Zastępcy to: Roman Pękal, Zofia Kordecka i Anna Grzebyk.

     W następnym roku szkolnym Annę Grzebyk zastąpiła Janina Budzianowska - zastępca ds. wychowania.

     Kazimierz Kończak pełnił funkcję dyrektora do sierpnia 1984r.

      

     1.09.1984r. - na stanowisko dyrektora zostaje mianowana Janina Budzianowska, a funkcje zastępców nadal pełnią Roman Pękal i Zofia Kordecka.

      

     1.09.1991r. - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jan Wieczer. Zastępcy to Zofia Kordecka i Elżbieta Moś.

      

     1.09.1997r. - nastąpiła zmiana w trybie powoływania dyrektorów szkół. Funkcję tę  mogła  pełnić osoba przystępująca do konkursu na w/w stanowisko.

     Konkurs wygrywa Bogdan Wawrzyniak, obowiązki zastępców nadał pełnią Zofia Kordecka i Elżbieta Moś.

     W roku 2000 na emeryturę odchodzi Zofia Kordecka. Jej obowiązki przejmuje Helena Niedziałkowska.

      

     1.09.2001r. - obowiązki dyrektora po wygranym konkursie obejmuje Ewa Grzankowska. Funkcję tę pełniła do 31.08. 2012 r.

     Od 1.09.2006 roku obowiązki zastępcy powierzono Elżbiecie Szanderskiej.

     1.09.2012 r. dyrektorem szkoły została Jolanta Pawlak.