• Jubileusz 50 - lecia szkoły podstawowej

    • Dnia 14 września 2013 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50 – lecia oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie.

     Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Chrystusa Króla. W ceremonii  wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Podczas mszy śpiewał chór nauczycieli ze Szkoły Podstawowej, którym dyrygowała pani Joanna Nowak. Nauczyciele włączyli się do czytania ewangelii i niesienia darów ołtarza.

     Po powrocie z kościoła  uroczyście powitano zaproszonych gości m.in. Burmistrza Dobiegniewa, Lubuskiego Wicekuratora Oświaty, przedstawicieli rady miasta i powiatu, prezesa Fundacji Woldenberczyków, przedstawicieli środowiska woldenberskiego, instytucji i placówek oświatowych, byłych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie, przedstawicieli Rady Rodziców, absolwentów i mieszkańców naszej gminy.

     Jubileuszowe spotkanie skłaniało do wspomnień i refleksji. Historię szkoły i wydarzenia z nią związane przybliżył uczestnikom montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas 1 – 6 pod kierunkiem pani Renaty Florczak. Była to niezwykła podróż w czasie prezentująca 50 lat z życia szkoły.

     Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor, burmistrz, wicekurator i pozostali zaproszeni goście.  Prezes koła łowieckiego „Ryś” przekazał szkole w imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich  Medal Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego.

     W tym jubileuszowym dniu dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie podziękowali  tym, którzy tworzyli historię szkoły i swoją pracą oraz zaangażowaniem  utorowali drogę do jej dzisiejszych sukcesów. Pani dyrektor Jolanta Pawlak wręczyła statuetki oraz dyplomy uznania byłym dyrektorom i wiecedyrektorom oraz podziękowanie dla pana burmistrza Leszka Walocha.

     Następnie skonsumowano jubileuszowy tort  ufundowany przez Radę Pedagogiczną  oraz słodki poczęstunek przygotowany prze rodziców uczniów. Można było zwiedzać szkołę. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć „Wspomnień czar” oraz zrekonstruowana izba szkolna z lat siedemdziesiątych i obecnych. Przewidziano także spotkania absolwentów.

     Z okazji jubileuszu wydano okolicznościową gazetkę szkolną oraz prezentację multimedialną zawierająca listy absolwentów, zbiory zdjęć obrazujących życie szkoły na przestrzeni 50 lat. Goście mogli zapoznać się z kronikami szkoły oraz wpisać do okolicznościowej księgi życzeń.

     Uroczystość przebiegła w serdecznej atmosferze. Miłym wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca.