• Nagłówek

    • 27 maja 2013 roku odbył się Konkurs wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie 

    ,,Ojczyzno Ma”

                            Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

    W konkursie udział wzięło 12 uczniów klas IV - V. Komisja konkursowa w składzie: T.Bednarczuk, E. Szanderska, A. Pawelska, R. Florczak, M. Jaskólska - Aloui do finału zakwalifikowała 3 uczniów:

    1.  Antoni Paluta                kl. V C   

    2. Weronika Rajtarowska  kl. IV B 

    3.  Maciej Grzebyk             kl.  VB  

     

    Organizator: A. Pawelska


    17 maja 2013 r. odbył się kolejny szkolny konkurs języka niemieckiego " Deutsch macht Spaß". Spośród 13 uczniów biorących udzial w konkursie najlepszymi znawcami języka naszych sąsiadów okazali się:

    1. Estera Zawadzka  IVb

    2. Alicja Ignasiak      IV a

    3. Weronika Rajtarowska IV b i Milena Marciniak IV a

    Estera Zawadzka zajęła również 17 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie  języka niemieckiego - Olimpus 2013 Sesja Wiosenna. Uzyskała 208 punktów na 240 możliwych do zdobycia.

                                                                                Gratuluję i życzę dalszych sukcesów

                                                                                           Anna Szyrwińska

                                                                

     

     


    X Powiatowy Konkurs Ortograficzny

             20 kwietnia 2013 r. w Goszczanowie odbył się dziesiąty jubileuszowy Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. VI B: Magdalena Staszak i Wiktor Opałka. Uczestnicy zmagali się z dyktandem oraz rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad pisowni. Magdalena Staszak zajęła  II miejsce i zdobyła tytuł wicemistrza ortografii. Zespołowo osiągnęliśmy IV miejsce.

    Renata Florczak


    W IX KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI OBOZOWEJ OFLAGU II C WOLDENBERG NASZĄ SZKOŁĘ reprezentowali Julia Jeziorska z klasy IV a i  Mateusz Kowalczyk z klasy IV b. Poziom recytowanych wierszy był bardzo wysoki, a uczestników wielu, bo około dwudziestu.

                               Mateusz Kowalczyk  zdobył wyróżnienie.

    Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody.

    Bożena Woźniak


    16.03.2013r. odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko 2013. W konkursie wzięły udział uczennice naszej szkoły Barbara Król i Paloma Ondyć. Na 39 uczestników Barbara Król otrzymała wyróżnienie, Paloma natomiast nominację na VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej o Złotą Sosnę w Drezdenku. W tym dniu odbył się też Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej MAC - Edukacja w Dobiegniewie.

     Z naszej szkoły udział wzięły:

    Paloma Ondyć

    Jagoda Duda

    Patrycja Szydełko

    Paloma zajęła III miejsce.

    Joanna Nowak


     


     

    8 listopada 2012 roku grupa 10 uczniów naszej szkoły przystąpiła do konkursu organizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu Polską Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Europejską Platformę Recyklingu Batteries Poland Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pod nazwą Drugie Życie Elektrośmieci w kategorii szkół podstawowych. Grupa po elektronicznym zgłoszeniu przystąpiła do działania na terenie szkoły propagując postawy właściwe dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz w miejscu swojego zamieszkania. Ponadto uczniowie grupy mają możliwość wymiany swoich doświadczeń na platformie ogólnopolskiej, gdyż każdy może korzystać z platformy stworzonej przez organizatorów konkursu. Wpłynie to na propagowanie właściwych zachowań wśród uczniów zarówno w szkole jak i w miejscu ich zamieszkania, pożyteczne wykorzystanie Internetu, rozwijanie zainteresowań problemami ekologicznymi w naszej gminie oraz umożliwi uczniom właściwe nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych szkół w kraju.

    Głównym celem konkursu jest:

    • Podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nim udział dzieci oraz całych społeczności lokalnych.
    • Zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu.

    Grupa posiada własną nazwę EKOTEAM a szefem grupy jest Magdalena Staszak. Pozostali członkowie grupy to: Wiktoria Ograbek, Michał Nowakowski, Natalia Węglewska, Karolina Wzgarda, Grzegorz Grzankowski, Antoni Paluta, Julia Witkowska, Zbigniew Trojanowski i Honorata Mączka. Opiekunem grupy jest nauczyciel przyrody mgr Stefan Spieler.

    Koordynowaniem pracy grupy kierować będą mgr Bożena Woźniak, mgr Elżbieta Plewako i mgr Stefan Spieler.

    W grudniu członkowie grupy EKOTEAM wykonali dwa kluczowe zadania. Pierwsze dotyczyło wykonania plakatów ukazujących problematykę elektrośmieci. Plakaty wyeksponowane były na holu szkoły. Drugie zadanie dotyczyło przeprowadzenia mini wywiadów w najbliższym środowisku zamieszkania uczniów. Wywiady miały na celu zbadanie terenu dotyczące niepotrzebnie składanego zużytego sprzętu ZSEE, czy istnieje konieczność zbiórki tego sprzętu w celu jego utylizacji i poddania go recyklingowi oraz prowadzenie edukacji mieszkańców, terenów zamieszkałych przez grupy EKOTEAM. Wykonana została gazetka poruszające problematykę ZSEE.

    W dniu 9 i 10 stycznia 2013r. odbył się apel przedstawiający zagadnienia dotyczące elektrośmieci. Po apelu odbyła się w gabinecie przyrody debata z udziałem zaproszonych gości Urzędu Miejskiego, którzy odpowiedzialni są za problemy dotyczące ekologii w naszej gminie. W debacie wzięli udział rodzice, dyrektorzy szkoły oraz delegacje klas. Reprezentantem gminy była pani Małgorzata Kuzioła. Gospodarzem spotkania była Magdalena Staszak szef grupy EKOTEAM. Prowadząca po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przedstawiła krótki wstęp:

    Choć jesteśmy dopiero uczniami szkoły podstawowej to nie obojętne są nam problemy dotyczące elektrośmieci, których ze względu na postęp techniczny jest coraz więcej. My – uczniowie klas V i VI zauważamy rosnące góry śmieci pojawiające się w naszym środowisku. Wielu ludzi uważa, że pozbycie się starego urządzenia napędzanego prądem elektrycznym to niewielki problem. Z roku na rok powstają przez to dzikie wysypiska elektrośmieci. Ogromne ilości chomikowanego, niesprawnego sprzętu z różnych grup ZSEE w garażach, komórkach , w piwnicach czy na strychach. Powołaliśmy  inicjatywną grupę kolegów i koleżanek, która przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „ Drugie życie Elektrośmieci”. Chcemy zorganizować naszą szkolną akcję zbiórki niepotrzebnego nikomu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

    Uczniowie zwrócili się do pracownika Urzędu Miejskiego kierując do niego następujące pytania. Każdy uczeń zadał jedno z wymienionych niżej pytań:

    1. Kto w naszej gminie odpowiada za prowadzenie akcji zbierania elektrośmieci do utylizacji?
    2. Ile razy w roku prowadzona jest zbiórka elektrośmieci?
    3. Czy takie akcje prowadzone są w środowisku wiejskim?
    4. Kto w naszej gminie zajmuje się utylizacją i unieszkodliwianiem ZSEE?
    5. Wielu ludzi sądzi, że wyrzucanie tego typu urządzeń na wysypiska śmieci nie zagraża aż tak przyrodzie. A według Pana?
    6. Co sądzi Pan o pomyśle wybudowania w naszej gminie gminnego punktu składowania ZSEE, aby takie urządzenia można było oddać bez względu na porę roku ( cały rok )?
    7. Czy za wyrzucanie ZSEE do lasów, na łąki, w przydrożne rowy czy inne miejsca grozi w naszej gminie jakaś sankcja? Komu należy zgłaszać o takich zaobserwowanych wydarzeniach?
    8. Jak państwo oceniacie nasze działania? Czy należy prowadzić tego typu działania, kampanie propagujące działania pozytywne oraz akcje zbiórki ZSEE przez młodzież szkolną?
    9. Na jaką pomoc ze strony władz naszego miasta możemy liczyć w naszych działaniach?