• Rok szkolny 2009/2010

    • Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki w bibliotece szkolnej odbyły się na przełomie kwietnia i maja konkursy czytelnicze dla poszczególnych ciągów klasowych.

         „Najlepszym znawcą baśni” okazała się Sylwia Ostapczuk z kl. IV c.

     Kolejne miejsca zdobyli:

     Paulina Dzieńska , Maja Pędziwiatr i Piotr Walczewski z kl. IV b.

         W konkursie dla klas piątych pt. „Mikołajek kto to taki?” zwyciężyła Olga Graban z kl.V b

     II miejsce - Chrystian Wiśniewski z kl. V c ,  III miejsce – Bartosz Pocheć z kl. V c.

         Najtrudniejszy okazał się konkurs ze znajomości mitów dla klas szóstych  „ Z nitką Ariadny po wieniec laurowy”, gdyż nikt nie zdobył pierwszego miejsca. Najwięcej punktów uzyskała Angelika Kubicka z kl.VI b plasując się na II miejscu i Katarzyna Kopytek z kl. VI a zajmując III miejsce.

     Organizator: B. Woźniak


     W maju 2010 r. odbył się szkolny konkurs jezyka niemieckiego „Deutsch macht Spaβ”.

     Celem konkursu było wspieranie uzdolnień językowych uczniów oraz motywowanie ich do jeszcze większego wysiłku. W konkursie nie przyznano pierwszej nagrody.

     W kategorii klas piątych

     II miejsce zajęli:

     Weronika Zawadzka 78% maks. liczby punktów

     Martyna Zalewska 75,4%

     Maciej Ryżyk 73,7%

      

     III miejsce:

     Sandra Aleksandrowicz 72%

     Aleksandra Maciejuniec 72%

     Kasandra Raszewska 70%

      

     W kategorii klas szóstych:

     II miejsce

     Weronika Pawlak

     Ewelina Kuza

     Pamela Łaźniewska

      

     III miejsce

     Martyna Madej

     Organizator: A. Szyrwińska


      

     18 maja 2010r. odbył się TURNIEJ MATEMATYCZNY klas IV - VI

     klasy IV

     1 miejsce klasa IV C

     2 miejsce klasa IV A

     3 miejsce klasa IV B

     klasy V

     1 miejsce klasa VA

     2 miejsce klasa VC

     3 miejsce Klas VB

     klasy VI

     1 miejsce klasa VI C

     2 miejsce klasa VI B

     2 miejsce klasa VI A

      

     24 maja odbył się KONKURS MATEMATYCZNY

     klasa IV

     1 miejsce

     Piotr Walczewski IV B uzyskał 17 punktów na 19 możliwych do uzyskania

     klasa V

     1 miejsce

     Adrian Jarmuszkiewicz VA uzyskał 25 punktów na 26 możliwych do uzyskania

     klasa VI

     1 miejsce

     Katarzyna Kopytek VI A i Wojciech Białczak VI C uzyskali 16 punktów na 22 możliwe do uzyskania

     Organizatorzy: D. Treller, B. Rybicka, M. Walczewska


      

     W Dniu Dziecka odbył się Konkurs Wiedzy o Zdrowiu dla klas IV - VI.

     Najszerszą wiedzą dotyczącą zdrowia wykazała sie klasa IV c, która zdobyła I miejsce.

      

     Dnia 1 czerwca 2010 r. odbył się VII już PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ.

     I miejsce i Grand Prix wyśpiewała Katarzyna Kopytek z klasy VI a.

     II miejsce - Martyna Zalewska V b

     III miejsce - Agata Kowalewska V b.

     Wyróżnienia:

     Weronika Pawlak VI a

     Mirela Muszyńska V a

     Sylwia Ostapczuk IV c

     Organizator: S. Spieler


      

     7 maja odbył się Parafialny Konkurs Patriotyczny OJCZYZNO MA organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Kuratora Oświaty, Biskupa Diecezjalnego.

     W konkursie udział wzięło 23 uczniów klas IV - VI. Komisja konkursowa w składzie: T. Bednarczuk, E. Szanderska, A. Pawelska, R. Florczak do finału zakwalifikowała 3 uczniów:

     1. Maciej Ryżyk V a

     2. Mateusz Maćków VI a

     3. Pamela Łaźniewska VI a

     Organizator: A. Pawelska


     Uczniowie klas V i VI wzięli udział w Konkursie Plastycznym MÓJ GRUNWALD organizowanym w ramach obchodów 600 - lecia bitwy grunwaldzkiej.

     Na konkurs wysłano 12 prac plastycznych.

     Organizator: A. Pawelska


     24 kwietnia w Goszczanowie odbył sie Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

     Uczestnicy:

     Ewelina Kuza kl. VI a - IV miejsce i wyróżnienie

     Weronika Pawlak - VI a

      

     KONKURS HUMANISTYCZNY odbył się 9 stycznia 2010 r.

     W zawodach rejonowych szkołę reprezentowały:

     Katarzyna Kopytek VI a

     Pamela Łaźniewska VI a

     Angelika Kubicka VI b

     Martyna Zalewska V b

     Opiekun: R. Florczak


      

     W grudniu 2009 r. odbył się etap szkolny konkursu "Moja szkoła z eTwinningiem" (na podstawie regulaminu konkursu wojewódzkiego). Celem konkursu byłopromowanie prgramu eTwinning, jako atrakcyjnego narzędzia w procesie przygotowania się uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Przedmiotem konkursu była praca plastyczna wykonana metodą tradycyjną z uzyciem dowolnej techniki.
      

     W konkursie wyróżniono prace indywidualne uczennic: Eweliny Kuzy, Weroniki Pawlak i Katarzyny Kopytek oraz pracę zespołową uczniów:

     Martyny Madej, Aleksandry Treller i Wojtka Brota. Z powodów organizacyjnych prace nie zostały zgłoszone do etapu wojewódzkiego.

     Organizator: A. Szyrwińska


      


      

     5 grudnia dwie uczennice naszej szkoły: Weronika Pawlak i Aleksandra Maciejuniec zaprezentowały umiejętności recytatorskie podczas X Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego o Laur Juliusza Słowackiego w Świebodzinie. Honorowy patron konkursu, pani Helena Hatka- wojewoda lubuski w liście do uczestników napisała:

     Laur Juliusza Słowackiego w dwusetną rocznicę jego narodzin jest niewątpliwie szczególną formą wyróżnienia osób, które łączą ciężką pracę z pasją poszukiwania wiedzy. Niech będzie on źródłem dumy i satysfakcji zarówno dla samego laureata, jak również nauczycieli i rodziców.

     Cieszymy się, że nasi uczniowie nie tylko posiadają pasje poetyckie, ale również reprezentują szkołę w województwie.

     Opiekun: B. Hojniak


     22 i 29 listopada 2009 r. odbył się dwuetapowy konkurs recytatorski dla klas IV - VI SPRÓBUJ POKOCHAĆ JESIEŃ.

     I miejsce zajęli:

     Weronika Pawlak VI A

     Agata Kowalewska V B

     II miejsce

     Sandra Bachul IV A 

     Adam Tarczyński IV C

     III miejsce

     Aleksandra Maciejuniec V A

     Organizator: B. Hojniak