• Opis i harmonogram działań

    •  

     dzialanie_Wyposazenie_obiektow_szkolnych.docx

     dzialanie_Cyberprzestrzen_dla_seniora.docx

     dzialanie_Czas_na_zdrowie.docx

     dzialanie_Rekodzielo_1.docx

     dzialanie_Rekodzielo_2.docx

     dzialanie_Warsztaty_kulinarne.docx

      

      


     OPIS I HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

     DLA UCZESTNIKÓW  LOWE

      

     1. CYBERPRZESTRZEŃ DLA SENIORA

     Zajęcia komputerowe– nauka praktycznego i  bezpiecznego wykorzystania komputera i innych urządzeń teleinformatycznych w życiu codziennym tj. obsługa e-recept, e-płatności, zakupy online, portale społecznościowe oraz fotografia cyfrowa

     • 4 grupy (po 13  osób),
       • zajęcia - 1 raz w tygodniu x 2 godz.(łącznie  24 godz. każda grupa),
       • termin realizacji zajęć - październik 2020 r. – grudzień 2020r.

      

     Zajęcia zostaną zakończone wyjazdem studyjnym do Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie w marcu 2021 r.

      

     1. WŁADAM JĘZYKIEM OBCYM

     Nauka podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym - praktyczne umiejętności komunikacyjne uczestnicy nabywać będą metodami aktywnymi (np. oglądanie filmów  w nauczanych językach, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego, wykorzystanie aplikacji telefonicznych).

      • 4 grupy językowe (min.10 osób) - 2 języka angielskiego i 2 języka niemieckiego ,
      • zajęcia co tydzień po 2 godz., (łącznie 32 godz. każda grupa),
      • termin realizacji – styczeń- kwiecień 2021.

      

     Zajęcia zakończą się wyjazdem do Berlinapołączonym ze zwiedzaniem miasta, zakupami, „wyjściem na kawę i obiad” w kwietniu 2021r.

      

     1. CZAS NA ZDROWIE
     1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia fitness.
      • 2 grupy „stacjonarne” (maks.20 osób),
      •  zajęcia co tydzień po 1 godz., (łącznie 20 godz. każda grupa),
      •  termin realizacji – listopad 2020r. - marzec 2021 r.

      

     1. Zajęcia na terenach rekreacyjnych Gminy Dobiegniew kończące się ogniskiem – np. nordicwalking, rajdy rowerowe, spływy kajakowe.
      • 1 grupa „mobilna” (maks.20 osób),
      •  zajęcia 1 raz w miesiącu po 4 godz., (łącznie 28 godz.),
      •  termin realizacji – wrzesień-październik 2020r., kwiecień-sierpień 2021r.

      

     1. Szkolenia z pierwszej pomocyoraz pogadanki na temat zdrowia (ziołolecznictwo, dietetyka, profilaktyka chorób).
      • 2 grupy (maks.20 osób),
      •  zajęcia 1 raz w miesiącu,
      • termin realizacji – styczeń -luty 2021r.

      

     1. Wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego, połączony ze zwiedzaniem parku, ogniskiem – czerwiec 2021 r.

      

     1. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH

     Zajęcia realizowane w dwóch grupach:

     • 1. grupa (15 osób) - warsztaty w zakresie kompetencji społecznych(radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole, wzmacniania własnej wartości, porady dla rodziców uczniów GZS) – prowadzone przez przeszkolonych terapeutów;
     • 2.grupa (15 osób) - warsztaty ze znajomości rynku pracy,edukacji finansowej, planowania prowadzenia działalności gospodarczej.

      

     Zajęcia odbywać się będą w siedzibie CIS-u przez 3 miesiące dla każdej grupy –co tydzień po 3 godz., (łącznie 72 godz.).

     Termin realizacji – luty - kwiecień 2021r.

      

     Uczestnicy obu grup zapoznają się z dobrymi praktykami Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości – kwiecień 2021 r.

      

     1. SEKCJE TEMATYCZNE LUBIĘ TO

     5 sekcji tematycznych:

     1. kulinarna,
     2. malarska,
     3. muzyczna,
     4. rękodzieła,
     5. ogrodnicza;

     Zajęcia to np. sporządzenie potraw wg przepisówz różnych stron Polskii publikowanie przepisów w „Ziemi Dobiegniewskiej”, organizacja plenerów malarskich, przygotowanie pieśni i piosenek na imprezy gminne, wykonanie dekoracji, ozdób oraz np. „dywanów z kwiatów” w centrum miasta.

      •  5 grup,
      •  każda grupa odbędzie łącznie 40 godz. zajęć,
      •  termin realizacji – wrzesień 2020 r. - sierpień 2021r.

      

     Odbędą się wyjazdy na Łemkowską Watrę, plener malarski, Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych do Poznania i do Filharmonii w Szczecinie.

      

     1. LOWE W PLENERZE

     W celu integracji, umożliwienia podzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie kształconych kompetencji uczestnicy przy współudziale prowadzącego zajęcia zaplanują i zorganizują wspólne imprezy integracyjne.

     • Termin realizacji imprez integracyjnych:

     listopad 2020 r., luty 2021 r., maj 2021 r., sierpień 2021 r.