• Umowa partnerska

    •  

     REALIZACJA NASZYCH DZIAŁAŃ

      

     PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ

      

     Gmina Dobiegniew realizuje projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji  w Dobiegniewie”, którego celem jest wsparcie 200 dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych  wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym.

     30 września 2020 roku Gmina Dobiegniew, jako Lider Partnerstwa, zawarła Umowę Partnerską z partnerami lokalnymi z otoczenia społeczno-gospodarczego: Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Dobiegniewie, Sołectwo Osiek i Sołectwo Radęcin.

     Lider i Partnerzy zgodnie deklarują wspólną realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”, w tym planowane działania dla uczestników LOWE:

     • Cyberprzestrzeń dla seniora,
     • Władam językiem obcym,
     • Czas na zdrowie,
     • Trening kompetencji społecznych i ekonomicznych,
     • Sekcje tematyczne Lubię to (kulinarna, malarska, muzyczna, rękodzieła, ogrodnicza),
     • LOWE w plenerze.

     Partnerem Wiodącym projektu jest Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 1 września 2020 roku.

      

      

     Grażyna Gradowska

     Sekretarz Gminy

     Koordynator LOWE