• Program pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

    • W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest program skierowany do uczniów klas V pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Koordynatorem programu jest nauczyciel przyrody mgr Stefan Spieler.

     Celem głównym realizowanego programu jest zapobieganie rozpowszechnianiu palenia papierosów u dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwrócenie uwagi na występowanie chorób u dzieci spowodowane biernym paleniem.

      Przyczyną realizacji programu jest niski poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, nieprawidłowe wzorce zachowania osób dorosłych, nieprzestrzeganie biernego palenia w kategoriach szkodliwych działań na młodym organizmie czy wreszcie zbyt duży wpływ grupy na zachowania pojedynczej osoby.

     Program w swoich kluczowych działaniach ma:

     - integrować grupy i wzmocnić postawy zobowiązujące do niepalenia,

     - zapoznać uczniów z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i jego potrzebami,

     - przekazać wiadomości o zachowaniach asertywnych i nauczyć takich zachowań,

     - wzmacniać poczucie własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie w kontaktach z innymi ludźmi,

     - uczyć umiejętności radzenia sobie z problemami.

     Program realizowany jest w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2015 r.

     Wykonawcami programu są: wychowawcy klas V, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny,nauczyciel przyrody,nauczyciel WDŻ,dyrekcja, nauczyciele,rodzice.

     W programie weźmie udział 77 uczniów z klas V a,b i c.

     Na zakończenie realizacji programu przeprowadzony będzie Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.