Rok harcerski 2019/2020 Rok harcerski 2018/2019 Rok harcerski 2017/2018 Rok harcerski 2016/2017 ROK HARCERSKI 2015/2016 Rok harcerski 2014/2015 Rajd MAŁY WOLDENBERCZYK Zimowisko Rok harcerski 2012/2013 Rajd Szlakiem Ewakuacji Oflagu IIC Woldenberg Rajd DRIADA

Harcerze i Zuchy

Zimowisko

         Podczas ferii zimowych odbył się trzydniowy biwak. Tradycyjnie nocowaliśmy w Schronisku Młodzieżowym w Dziedzicach prowadzonym przez Panią Grażynę Leszkiewicz, które zostało utworzone w dawnej szkole wybudowanej przez Woldenberczyków. Zadania programowe prowadzone były w oparciu o wiadomości o życiu lasu i jego mieszkańcach. Stąd zimowisko nazwane zostało Puszczą, a poszczególne zastępy przybrały nazwy zwierząt. Apele zastąpiły zgromadzenia lasu, stołówka stała się paśnikiem, a świetlica polaną. Każdy zastęp na pierwszym świecowisku przedstawił godło oraz historie dotycząca zwyczajów wybranego przez siebie zwierzęcia. Każdy dzień wnosił wiele zadań do wypełnienia przez zuchy i harcerzy, którzy podczas ich realizacji zdobywali punkty. Nasi harcerze zdobyli 3 medale ,a zuchy 4.Najwięcej emocji wzbudził nocny bieg patrolowy, w którym dwa zastępy harcerzy Ryjówki i Zajączki zdobyły czołowe miejsca.  Obok zabawowego charakteru zajęć podczas biwaku w programie znalazły się także zagadnienia z historii i patriotyzmu. Uczestnicy zwiedzili Muzeum w Barlinku i w Dziedzicach, a ich wiedza została sprawdzona w konkursie historycznym. Grupa harcerzy  udała się na pobliski cmentarz gdzie uporządkowała grób 16 Woldenberczyków poległych w 1945 roku. Zimowisko szybko minęło, zdobyte wiadomości i umiejętności zaowocują na najbliższych zbiórkach.

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124