Ogłoszenia Aktualności Opis i harmonogram działań O projekcie Umowa partnerska

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji -projekt grantowy

Aktualności

Trwa_rekrutacja_na_bezplatne_zajecia_w_ramach_projektu_LOWE.docx

aktualnosci_1.docx

aktualnosci_2.docx

aktualnosci_3.docx

aktualnosci_4.docx


LOWE w Dobiegniewie

                                                                                                                    

Mieszkańców Gminy Dobiegniew zapraszamy do udziału
w
bezpłatnych zajęciach w LOWE

 

 

LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacjiz siedzibą w Gminnym Zespole Szkół W Dobiegniewie(w budynku przy ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej) ogłasza nabór na zajęcia, dla dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew, które rozwiną kompetencje kluczowe i umiejętności osób dorosłych.

 

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. – sierpień 2021 r.

 

W projekcie mogą uczestniczyć chętne osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny z obszarów zdegradowanych  gminy,  w szczególności:

 •  osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
 •  osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia,
 •  osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 •  osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 •  osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, korzystające z pomocy i usług OPS i ŚDS,
 •  osoby dorosłe w wieku 45+.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • osobisty w siedzibie LOWE
 • w Gminnym Zespole Szkół

ul.Gdańska 8 – Elżbieta Szanderska,
ul.Poznańska 5 – Elżbieta Moś

 • w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie - Grażyna Gradowska, tel. 607 624 370
 • w Centrum Usług Wspólnych  - Marlena Pawłowska tel. 693 905 161
 • telefoniczny - sekretariat Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie (95)7611091, (95)7611124,
 • email: gzsdobiegniew@wp.pl

 

Szczegółowa informacja na temat oferty LOWE dostępna u koordynatora i animatorów LOWE oraz na stronie internetowej https://gzsdobiegniew.edupage.org/

 

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (do pobrania poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja_uczestnictwa.docx

Oświadczenie uczestnika projektu grantowego

 

 

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124