Ogłoszenia Aktualności Opis i harmonogram działań O projekcie Umowa partnerska

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji -projekt grantowy

Umowa partnerska

 

REALIZACJA NASZYCH DZIAŁAŃ

 

PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ

 

Gmina Dobiegniew realizuje projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji  w Dobiegniewie”, którego celem jest wsparcie 200 dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych  wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym.

30 września 2020 roku Gmina Dobiegniew, jako Lider Partnerstwa, zawarła Umowę Partnerską z partnerami lokalnymi z otoczenia społeczno-gospodarczego: Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Dobiegniewie, Sołectwo Osiek i Sołectwo Radęcin.

Lider i Partnerzy zgodnie deklarują wspólną realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”, w tym planowane działania dla uczestników LOWE:

 • Cyberprzestrzeń dla seniora,
 • Władam językiem obcym,
 • Czas na zdrowie,
 • Trening kompetencji społecznych i ekonomicznych,
 • Sekcje tematyczne Lubię to (kulinarna, malarska, muzyczna, rękodzieła, ogrodnicza),
 • LOWE w plenerze.

Partnerem Wiodącym projektu jest Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 1 września 2020 roku.

 

 

Grażyna Gradowska

Sekretarz Gminy

Koordynator LOWE

 

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124