„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew” IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA Mali Odkrywcy Katyń...ocalić od zapomnienia Program Powszechnej Nauki Pływania Program pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie” Projekt "Żyj zdrowo, jedz kolorowo!". TIK - TAK

Projekty realizowane

Mali Odkrywcy

W Europie prowadzi się wiele innowacyjnych projektów naukowych adresowanych do najmłodszych.

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym bierze udział w II edycji ogólnopolskiego innowacyjnego programu wspierającego edukację dzieci „MALI ODKRYWCY”. Jest on realizowany pod patronatem fundacji  FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO. W programie bierze udział blisko trzy tysiące osób (dzieci, nauczycieli, instruktorów świetlic oraz rodziców) z dziesięciu gmin.

    Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą –projektów badawczych. Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy pedagogicznej, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.

    W roku szkolnym 2011/12 w naszej szkole zrealizowano projekt „Pies” w  roku szkolnym 2012/13 realizowany jest projekt „Drzewo”. Zajęcia z dziećmi klas 1 – 3 prowadzą panie: Bernarda Marciniak i Iwona Goldman.

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124