„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew” IDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA Mali Odkrywcy Katyń...ocalić od zapomnienia Program Powszechnej Nauki Pływania Program pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie” Projekt "Żyj zdrowo, jedz kolorowo!". TIK - TAK

Projekty realizowane

Program pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest program skierowany do uczniów klas V pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Koordynatorem programu jest nauczyciel przyrody mgr Stefan Spieler.

Celem głównym realizowanego programu jest zapobieganie rozpowszechnianiu palenia papierosów u dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwrócenie uwagi na występowanie chorób u dzieci spowodowane biernym paleniem.

 Przyczyną realizacji programu jest niski poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, nieprawidłowe wzorce zachowania osób dorosłych, nieprzestrzeganie biernego palenia w kategoriach szkodliwych działań na młodym organizmie czy wreszcie zbyt duży wpływ grupy na zachowania pojedynczej osoby.

Program w swoich kluczowych działaniach ma:

- integrować grupy i wzmocnić postawy zobowiązujące do niepalenia,

- zapoznać uczniów z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i jego potrzebami,

- przekazać wiadomości o zachowaniach asertywnych i nauczyć takich zachowań,

- wzmacniać poczucie własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie w kontaktach z innymi ludźmi,

- uczyć umiejętności radzenia sobie z problemami.

Program realizowany jest w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2015 r.

Wykonawcami programu są: wychowawcy klas V, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny,nauczyciel przyrody,nauczyciel WDŻ,dyrekcja, nauczyciele,rodzice.

W programie weźmie udział 77 uczniów z klas V a,b i c.

Na zakończenie realizacji programu przeprowadzony będzie Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124