Najważniejsze pojęcia Wolontariat szkolny Kodeks Etyczny Wolontariusza Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015

Wolontariat

Wolontariat szkolny

Pomysł utworzenia wolontariatu szkolnego zrodził się w momencie, kiedy  zaczęło wzrastać zainteresowanie uczniów pracą społeczną. Obok chęci pomocy dominowała potrzeba przeżycia przygody, poznania nowych osób, rozwijania zainteresowa. Uczniowie pragnęli zaistnieć w grupie, sprawdzić się.

Na spotkaniach grupowych opiekunowie uczą młodych wolontariuszy obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwijają w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Praca w zespole rozwija umiejętność identyfikacji z grupą, pracy z ludźmi. Poprzez pracę z innymi na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własne wartości, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca w wolontariacie  jest również doskonałą alternatywą spędzania czasu wolnego, daje możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. Młodzi wolontariusze angażują się w działania na rzecz społeczności, czują się odpowiedzialni, uczą się postaw obywatelskich.

Pierwszym środowiskiem, w którym pracują młodzi wolontariusze, jest szkoła:

 • Organizujemy zbiórki żywności, środków czystości.
 • Pomoc finansową dla rówieśników z ubogich rodzin.
 • Przed świętami przygotowujemy ręcznie wykonane ozdoby, kartki czy upominki na kiermasz z których dochód przeznaczamy na rzecz najbardziej potrzebujących.
 • Organizujemy dyskoteki szkolne.
 • Dbamy o wygląd estetyczny naszej szkoły.

Kolejnym obszarem zaangażowania młodych wolontariuszy jest środowisko lokalne. Ściśle współpracujemy z pensjonariuszami  Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie:

 • Młodzi wolontariusze systematycznie odwiedzają pensjonariuszy.
 • Przygotowujemy cykliczne inscenizacje i przedstawienia połączone ze spotkaniami miedzypokoleniowymi.
 • Własnoręcznie wykonujemy drobne upominki, laurki, kartki dla pensjonariuszy .
 • Porządkujemy groby na cmentarzu oraz miejsca pamięci narodowej.

Praca naszych wolontariuszy obejmuje również działania w skali kraju. Włączamy się w akcje ogólnopolskie. np. pomoc powodzianom – zbiórka środków czystości, pomoc dziecku niepełnosprawnemu Wiktorkowi – sprzedaż kalendarzyków itp.

Opiekunowie: mgr Jolanta Rasławska

                         mgr Elżbieta Plewako

Młodzi wolontariusze

1. Zaremba Rafał                 klasa VIa

2. Kosmal Jagoda                klasa VIa

3. Witkowska Julia               klasa VIa

4. Wzgarda Karolina            klasa VIb

5. Zając Agata                     klasa  VIb

6. Piątkowska Wiktoria         klasa VIc

7. Kubicki Sebastian            klasa  Va

8. Kubicka Patrycja              klasa Vb

9. Kubicka Alicja                  klasa Vb

10. Rajkiewicz Magdalena   klasa Vb

11. Bekała Aleksandra         klasa Vb

12. Grocholski Kacper         klasa Vb

13. Nowak Julia                    klasa Vc

14.Kosmal Maja                   klasa IVa

15. Ciszewska Kinga            klasa IVa

16. Małkiewicz Julia              klasa IVb

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124