Najważniejsze pojęcia Wolontariat szkolny Kodeks Etyczny Wolontariusza Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015

Wolontariat

Rok szkolny 2014/2015

Wielka akcja charytatywna na rzecz uczniów i rodzin naszej gminy

W dniach 17.11.2014 - 27.11.2014 r. grupa wolontariatu działająca przy Szkole Podstawowej w Dobiegniewie ogłosiła akcję charytatywną na rzecz uczniów i rodzin naszej gminy. W ramach prowadzonej akcji zwróciliśmy się do "LUDZI DOBREGO SERCA" o włączenie się w tak szczytny cel.

Organizowana akcja zyskała duże poparcie ze strony:

- dyrekcji szkoły podstawowej,

- władz miasta,

- przedsiębiorców,

- właścicieli sklepów,

- właścicieli zakładów usługowych,

- rodziców oraz uczniów naszej szkoły.

            Ze zgromadzonych artykułów przygotowano 19 paczek dla klas 0 - VI, które zostały przekazane dzieciom dnia 5 grudnia podczas szkolnej imprezy  mikołajkowej.

            Prowadzona akcja zyskała bardzo duże i niespodziewane poparcie "LUDZI DOBREGO SERCA". W czasie jej trwania  z artykułów, które zostały przygotowano 33 paczki dla rodzin z terenu gminy Dobiegniew.

            Organizatorzy akcji serdecznie dziękują dyrekcji szkoły, władzom gminy, przedsiębiorcom, właścicielom zakładów usługowych, nauczycielom, rodzicom, uczniom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację i pomoc.

Organizatorzy: Jolanta Rasławska, Elżbieta Plewako, Iwona Goldmann

Kontakt

  • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
    ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
  • ul. Gdańska 95 76 11 091
    u. Poznańska 95 76 11 124