Najważniejsze pojęcia Wolontariat szkolny Kodeks Etyczny Wolontariusza Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015

Wolontariat

Najważniejsze pojęcia

   Od wielu lat w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września - Woldenberczyków w Dobiegniewie działa Grupa Pomocowa – Wolontariat.

Rozpoczynając pracę z wolontariuszami, warto na początku zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu – czym jest i kogo możemy określić mianem wolontariusza.

WOLONTARIAT -   definiowany jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

 Jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielania pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

 • postawienie w centrum zainteresowania człowieka,
 • zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej potrzebujących,
 • szacunek dla innych,
 • bezinteresowność w działaniach,

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

 SYLWETKA WOLONTARIUSZA

 • Osoba, która stale podejmuje pracę nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne strony, talenty i ograniczenia.
 • Poznaje swoją motywację do pracy z potrzebującymi.
 • Jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
 • Nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją zrozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości, staje w obronie słabszych, podejmuje działania.
 • Uczy się współpracy z innymi, pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.

 

Kontakt

 • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
  ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
 • ul. Gdańska 95 76 11 091
  u. Poznańska 95 76 11 124