• Program SKS

    • Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie jest beneficjentem programu ministerialnego „Szkolny Klub Sportowy 2019”. Program skierowany jest do uczniów bez względu na płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej przez młodzież, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych.

              Istotnym założeniem Programu jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje. W naszej szkole działają trzy grupy, po 15 osób każda. Dziewczęta usprawniają się na zajęciach z zumby, zaś chłopcy z piłki siatkowej i nożnej. Termin realizacji zajęć to okres od 2 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. .

               Głównymi celami Programu są:

     • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
     • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży,
     • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży.

     Program realizowany jest przy współpracy z dobiegniewskim samorządem.