• Warsztaty – „Budowanie pozytywnej samooceny”

     • Dnia 05.11.2019r. młodzież klas II i III LO eksplorowała temat odpowiedzialności za postawę  jaką mają w życiu, za komunikaty jakie wysyłają na zewnątrz , za środowisko jakie budują wokół siebie . Warsztaty przebiegały pod hasłem : ,, Nie oceniaj, doceniaj!’’ Uczniowie dzięki tym zajęciom poznali dokładniej  swoje mocne strony oraz sposoby wykorzystania ich do osiągnięcia sukcesów w życiu prywatnym, jaki szkolno-zawodowym. Uświadomili sobie również jak posiadane talenty pomogą im osiągnąć wyznaczone cele.

      Ćwicząc komunikat ,, Ja’’ uczyli się asertywnych zachowań, a także dowiedzieli się o ,, Dniu dobrego słowa,, czyli sile pozytywnego przekazu. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Panią Wiolettę Reszkowską, coacha i mentora , vice dyrektora Lubuskiej Izby Coachingowej.
                                      

      Ewa Ciesielska

     • Mediacje rówieśnicze

     •  Dnia 31.10.2019 w klasach ósmych odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu ,,Mediacje Rówieśnicze'' jako forma zapobiegania eskalacji konfliktów wśród rówieśników, wzmacnianie asertywnej postawy ucznia, przeciwdziałanie agresji werbalnej i przykrym jej konsekwencjom. Zajęcia zostały poprowadzone przez Panią Annę Maslej - trenera/mediatora młodzieży. Uczniowie podczas tych zajęć nabyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą im :

      • rozróżniać konflikt od kłótni
      • zapobiegać przykrym konsekwencjom eskalujących konfliktów
      • kształtować postawę asertywną
      • doskonalić umiejętności interpersonalne
      • budować porozumienie bez przemocy
      • wzmocnić swoją samoocenę
      • oraz wzmocnić własny potencjał w realizacji swoich marzeń

      Warsztaty te ułatwią naszej młodzieży rozwiązywanie konfliktów, jak i porozumiewanie się bez przemocy słownej czy fizycznej .

       

      Ewa Ciesielska

     • UWAGA "OTWARTA ŚRODA"

     • Zapraszamy rodziców na spotkania

      do Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

      w Gminnym Zespole Szkół przy ul. Gdańskiej 8.

      Dnia 6 listopada 2019 r. w godzinach od 15.00 do 17.00

      dyżury pełnić będą:

       psycholog Kamila Ludwiczak; pedagog Krystyna Szczepaniak.


      DYZURY_NAUCZYCIELI.docx

     • Wycieczka do elektrowni wodnej „Kamienna”

     • W dniu 22.10.2019 r. odbyły się dwie wycieczki szkolne do elektrowni wodnej „Kamienna” koło Głuska. Organizatorami i opiekunami wycieczek byli nauczyciele; Iwona Dobrowolska, Jan Pawelski i Leszek Wieczór. W pierwszej wycieczce uczestniczyli uczniowie klas VIII C SP i klas 1LO po SP i 1LO po gimnazjum. W drugiej uczestniczyły klasy VIII A i VIII B SP.

      Uczniowie mieli możliwość obejrzenia całego kompleksu elektrowni, która znajduje się w naszej gminie na obszarze DPN. Obiekt elektrowni należy do najpiękniejszych i najciekawszych miejsc naszej gminy. Elektrownia powstała w końcu XIX wieku i pracuje bez przerw do dzisiaj przetwarzając energię spadającej wody w czystą ekologicznie energię elektryczną.
      Jan Pawelski