• Uroczyste pożegnanie uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego (po gimnazjum)

      13.05.2022

      29 kwietnia 2022 r. w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego uczniom klasy 3 - tegorocznym maturzystom.

      Uroczysta akademia została przygotowana przez uczniów klasy 3 LO (po szkole podstawowej), a odbyła się w auli szkolnej przy ul. Poznańskiej.

      Emocjom nie było końca - nie obyło się też bez łez. Podczas uroczystości miało miejsce wiele wzruszających przemówień, pięknych słów skierowanych do naszych uczniów, podziękowań… Głos zabrała Pani Burmistrz Dobiegniewa - Sylwia Łaźniewska, Pani dyrektor Gminnego Zespołu Szkół - Jolanta Pawlak oraz wychowawczyni naszych maturzystów - Pani Izabela Klimczyk. W trakcie uroczystości uczniom z wysokimi wynikami w nauce oraz specjalnymi osiągnięciami zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Panią Burmistrz oraz Radę Rodziców.

      Klasa, przygotowująca pożegnanie dla swoich rówieśników wykazała się ogromną kreatywnością, przygotowując scenkę artystyczną z żartobliwymi pytaniami maturalnymi. Mieliśmy też okazję obejrzeć występ naszej szkolnej grupy tanecznej oraz prezentację multimedialną podsumowującą 3 lata „przygody” tegorocznych absolwentów z naszym liceum..

      ================================================

      Maturzystom, życzymy wysokich wyników na egzaminie maturalnym, dostania się na wymarzone studia, a w życiu dorosłym - kierowania się motywem przewodnim naszej uroczystości: Czas zdobyć świat

       

     • Dzień Ziemi w GZS w Dobiegniewie.

      10.05.2022

      22 kwietnia 2022 r. w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie odbyły się obchody Dnia Ziemi. Organizatorem akcji była Jolanta Kadler oraz Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Pajdowski. Patronat nad akcją sprawowała Pani Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska. Akcja organizowana była w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z EFS RPO Lubuskie 2020 Rozwijajmy kompetencje kluczowe w GZS.

      W obchodach wzięli udział uczniowie klas VII – VIII SP, licealiści i uczniowie szkoły branżowej. Dzień Ziemi realizowany był dwuetapowo. Pierwszą częścią były obchody realizowane na terenie szkoły, zorganizowane przez p. J. Kadler. Na szkolnym holu zagościła tematyczna gazetka.

      Uczniowie mieli do wykonania zadania: przygotowanie plakatu prezentującego temat „Zainwestuj w naszą planetę”, wykonanie zdrowej sałatki, wykonanie ekologicznego stroju z papieru, tektury i odpadów. Każda klasa biorąca udział w akcji przyniosła ciasto mające w nazwie skojarzenia z naturą – przyrodą: kopiec kreta, fale Dunaju, leśny mech itp.

      Pierwsze godziny lekcyjne wypełnione były intensywną pracą, o czym świadczą wykonane prace uczniów.

      Drugą częścią obchodów „ Dnia Ziemi” było zaplanowane sprzątanie terenów leśnych wokół stadionu i strzelnic. Tę część akcji nadzorował Pan Zdzisław Pajdowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego: Panią Mirellą Pasieką i Panią Małgorzatą Kuziołą. Uczniom wraz z opiekunami został przydzielony obszar do sprzątania i rozdane worki do selektywnej zbiórki. Zebrane śmieci zostały odebrane przez pracowników PUK Komunalni z Dobiegniewa. Całą akcję zakończyło wspólne ognisko zorganizowane i przygotowane przez Przewodniczącego Rady Osiedla Z. Pajdowskiego.

      Jolanta Kadler

       

     • Dzień Ziemi 2022 klasy 1- 6

      09.05.2022

      Zgodnie z tradycją tegoroczny Dzień Ziemi był w szkole obchodzony w formie Tygodnia Ekologicznego. Uczniowie indywidualnie i grupowo wykonywali różne zadania teoretyczne i praktyczne stosowne do wieku, czyli poziomu wiadomości i umiejętności. Były to m.in. powtórki związane z segregacją śmieci typu: Prawda / Fałsz, tematyczne zadania matematyczne  rozwijające logiczne myślenie, indywidualne zobowiązania „Co ja mogę zrobić dla Ziemi?”. A do tego nauka piosenki o potrzebie recyklingu. Całość w klasach 1 - 3 podsumował  turniej wiedzy ekologicznej oraz wystawa prac plastycznych pt. „Ziemia w naszych rękach”, a w klasach 4 – 6 wystawa pt. „Polska i jej naturalne barwy”.

      Helena Niedziałkowska