• Spotkanie z Panią Krystyną Konecką

      27.10.2022

      26 października br. odbyło się spotkanie kl.6c z poetką i dziennikarką urodzoną w Dobiegniewie Panią Krystyną Konecką. W trakcie wyjątkowej lekcji języka polskiego uczniowie mieli możliwość wysłuchania wspomnień poetki dotyczących naszego miasta. Opowiedziała także o swoich utworach. Przedstawiła również twórczość  norweskiego malarza i grafika Edvarda Muncha. Opowieściom towarzyszył pokaz zdjęć. Na zakończenie uczniowie złożyli  Pani Krystynie Koneckiej gratulacje z okazji 50-lecia pracy twórczej i życzyli sukcesów w dalszej działalności literackiej.

     • Godziny dostępności

      18.10.2022

      Od 1 września 2022 r. w naszej szkole realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w szkole dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców w wymiarze: 1 godziny tygodniowo - w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej, 1 godziny na 2 tygodnie - w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 42 ust. 2f.

      GODZINY_DOSTEPNOSCI.docx

       

     • PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

      17.10.2022

       Rozpoczęcie nauki dla każdego dziecka jest jednym z najważniejszych momentów życia, na który czeka z niecierpliwością. Pierwsze spotkanie ze szkołą to czas wielkich przeżyć, poznawania nowych kolegów, koleżanek, sal lekcyjnych, wychowawców i nauczycieli. Poznawania nowych zasad i obowiązków.

      Po kilkutygodniowej nauce dla naszych pierwszoklasistów 13 października 2022 r.  nadeszła wyjątkowa chwila pasowania na ucznia. W czasie uroczystości nasi wspaniali pierwszoklasiści w obecności rodziców, nauczycieli oraz przybyłych gości, wykazali się dojrzałością i wiedzą, dzięki której mogli zostać przyjęci do grona uczniów. Uroczystego aktu pasowania dokonała Pani  Dyrektor Elżbieta Moś oraz Pani Wicedyrektor Elżbieta Szanderska. W tym doniosłym momencie pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września - Woldenberczyków w Dobiegniewie. Serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów edukacyjnych naszym uczniom złożyła Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska,  Pani Dyrektor Przedszkola „Baśniowa Kraina” Agnieszka Żendełek, Pani Dyrektor Żłobka „Gucio” Barbara Kusal oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Natalia Burdz. Uczniowie otrzymali wspaniałe prezenty oraz ufundowane przez Radę Rodziców medale.  

      Zapewne dzień pasowania na ucznia pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty, bo takich chwil w końcu nie sposób zapomnieć!

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

      17.10.2022

      W czwartek 13 października 2022r. w auli Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Poznańskiej odbyło się uroczyste spotkanie pracowników oświaty i zaproszonych gości. Jak co roku, Pani Burmistrz wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, doceniając pracę jednych i drugich. Następnie dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych po przemówieniach wręczyli nagrody dyrektora  zasłużonym nauczycielom i pracownikom. Pani dyrektor Elżbieta Moś zaskoczyła zebranych brakiem przemówienia, zamiast którego przedstawiła prezentację pokazującą złożone życie społeczności szkolnej w humorystyczny sposób. Wystąpienia i wręczenia nagród przeplatane były występem trojga artystów z Filharmonii  Szczecińskiej, którzy wykonali utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie i cieście.

     • Rowerem jeździmy bezpiecznie

      16.10.2022

      13 października grupa uczniów klas 5 pod czujnym okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. zdawała egzamin praktyczny na kartę rowerową. Gratulujemy uczniom, którzy w 100% zdali egzamin.

      Wszystkim świeżo upieczonym rowerzystom życzymy szerokiej drogi!!

     • Szkolny Klub Sportowy – sekcja taneczna

      17.10.2022

      5 października, na zaproszenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie Pani Anny Treler, grupa taneczna uczęszczająca na zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego w naszej szkole, uświetniła swoimi występami  obchody Dnia Seniora w Ługach. Dziewczyny zaprezentowały się w trzech układach tanecznych do wybranych utworów. Zajęcia taneczne w szkole  w ramach SKS prowadzi pani Barbara Grzebyk.

     • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

      16.10.2022

      Dnia 12 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich. Nasi uczniowie startowali w kategorii Igrzyska Dzieci-rocznik 2010 i młodsi oraz Igrzyska Młodzieży szkolnej-rocznik 2008-2009. W  młodszej kategorii wywalczyliśmy I miejsce wśród dziewcząt i chłopców z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Oto składy mistrzów powiatu:

      Dziewczęta: Zofia Chrostowska, Liliana Jacków, Karolina Kalinowska, Klaudia Tworek, Monika Wieleba, Lena Wardęga

      Chłopcy: Jakub Gawart, Grzegorz Kopacewicz, Wiktor Rogalski, Jakub Sitkiewicz, Oleg Wiśniewski, Dorian Wolarek, Artur Pasieka

      Wśród młodzieży drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, a chłopców IV.

      Dziewczęta: Anna Chudy, Malwina Jacków, Emilia Łątaka, Julia Łoś, Hanna Kalinowska, Wanessa Madej, Roksana Bolonek,

      Chłopcy: Kacper Ciuksza, Filip Dyka, Filip Janowski, Kacper Jeziorski, Witold Kosowski, Norbert  Łojko, Michał Staszak, Oskar Szymoniak, Igor Mączka.

      Mistrzowie powiatu we wtorek 18 października będą walczyć w Finałach Wojewódzkich Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. Powodzenia i trzymamy kciuki.                             

     • Wycieczka klas liceum

      16.10.2022

      11.10 uczniowie klas 1LO, 3LO, 4LO i 3BS pod opieką pań Agnieszki Chudy i Beaty Nawojskiej-Idziak oraz pana Leszka Wieczora integrowali się w Poznaniu. Po „strasznym kinie” i „szale zakupów” satysfakcja gwarantowana. Mimo zmęczenia i późnej pory cała gromada wróciła zadowolona, ze śpiewem i uśmiechem na ustach, mając nadal dość sił na wspólną zabawę.

     • Młodzieżowa Rady Powiatu

      16.10.2022

      Nasi szkolni radni Młodzieżowej Rady Powiatu oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego GZS już trzykrotnie w tym roku szkolnym wzięli udział w spotkaniach z ramienia Rady.

      12 września było to spotkanie integracyjne w dobiegniewskim DPS. Wizyta, w której wzięli udział radni Martyna Kalinowska i Rafał Idczak oraz przedstawicielka SU Julia Graban, miała na celu nie tylko integrację młodzieży naszego miasta i powiatu z pensjonariuszami, ale przede wszystkim uczczenie urodzin siedmiu wrześniowych jubilatów, mieszkańców DPS. Było „100 lat”, pyszny tort, ognisko, warsztaty artystyczne i pouczający kącik zdrowia. Przyjazna i miła atmosfera spotkania pozwoliła cieszyć się wspólnymi chwilami, poznać bliżej życie mieszkańców DPS. Wizyta dała młodzieży także możliwość pomocy pensjonariuszom i zobaczenia uśmiechu na ich twarzach.

      W czwartek 28 września przedstawicielki SU Amelia Sipka i Anna Pietras razem z radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu, kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół w, SOSW w Strzelcach Kraj. i CKZiU w Strzelcach Kraj., i ich opiekunami na zaproszenie Pani Poseł RP Elżbiety Płonki miały okazję zwiedzić Sejm RP. Podczas wycieczki młodzież i jej opiekunowie zwiedzili m.in salę Posiedzeń Sejmowych, miejsca konferencji prasowych, restaurację sejmową, oraz Hall Główny, na którym znajdują się tablice upamiętniające posłów II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej.

      07 października Rafał Idczak po raz kolejny wziął udział w sesji Młodzieżowej Rady Powiatu.Tym razem najmłodsi radni skupili się przede wszystkim na działalności charytatywnej. Ustalono m.in. akcję związaną z Mikołajkami i pomoc przy organizacji Powiatowego Dnia Seniora w Drezdenku. Rada postanowiła także objąć patronatem II edycję Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek i wspomóc organizację tej imprezy. Kolejną uchwałą młodzież zdecydowała o ponownym przeprowadzeniu konkursu plastycznego związanego ze Świętem Niepodległości „Mój patriotyzm”, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Były też sprawozdania z poprzednich działań: wizyty w Sejmie RP, Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie i udziale w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego.

     • Europejski Tydzień Sportu

      17.10.2022

      Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Jest to kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny), ma zachęcać obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.                                 

      Uczniowie z naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w tegorocznej ósmej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu, który odbył się w dniach 23 – 30 września 2022r.

      Największą popularnością cieszył się jak zwykle unihokej, gdzie młodzież świetnie się bawiła w rozgrywkach koedukacyjnych, międzyklasowych.  Koordynatorami przedsięwzięcia byli pani Barbara Grzebyk i pan Franciszek Filas.

     • Laboratoria Przyszłości

      12.10.2022

      Laboratoria Przyszłości  to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

      Uczą się nie tylko uczniowie ale również nauczyciele.

      W ramach programu dla uczniów klas 4- 8  szkoła zakupiła klocki Lego Education SPIKE Prime zestaw podstawowy i zestaw rozszerzony. Dla uczniów klas 1 - 3 zestawy Lego Education SPIKE Essential.

       

     • Europejski Dzień Języków Obcych

      12.10.2022

      Szkolny konkurs plastyczny pt. "Portret monarchini” zorganizowany z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych został rozstrzygnięty.
      Uczniowie naszej szkoły profesjonalnie podeszli do przedstawienia wizerunku królowej Elżbiety II.
      Wykonane przez nich prace były bardzo pomysłowe i estetyczne.

      Wyniki konkursu:

      I miejsce Mateusz Świder V b

      II miejsce Weronika Jaskólska I b

      III miejsce Szymon Mączka VI c

       wyróżnienie

      Zuzanna Wypchło  VIII b


      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

     • Święto Pieczonego Ziemniaka w 3b

      12.10.2022

      Dnia 7 października 2022r. klasa 3b obchodziła Święto Pieczonego Ziemniaka. Pogoda była piękna,  więc wszyscy chętnie spędzili czas na świeżym powietrzu. Dzięki rodzicom dzieci mogły upiec na ognisku kiełbaski oraz skosztować pieczonych ziemniaków.  Były przepyszne! 

      Dodatkowymi atrakcjami były zawody sportowe, m.in. bieg w workach oraz zabawy integracyjne. 

     • „Kreatywne prace plastyczne"

      12.10.2022

               W roku szkolnym 2022/23, na lekcjach plastyki realizowany będzie międzynarodowy projekt edukacyjny   pt. „Kreatywne prace plastyczne”. Projekt ten ma na celu wyzwolić twórczą ekspresję plastyczną u dzieci, spowodować aby dzieci nie szukały inspiracji w telefonie, Internecie, wśród kolegów a sami podejmowali przemyślane samodzielnie działania twórcze.

      Co miesiąc  uczniowie będą wykonywali jedno zadanie projektowe w różnych technikach, z użyciem innych narzędzi i materiałów plastycznych.

      We wrześniu uczniowie wykonywali pracę malarską na materiale higienicznym „ Słoneczniki”.

     • Wycieczka klasy 2LO do Gdańska

      11.10.2022

      W dniach 28-30 września klasa 2 LO wraz z wychowawczynią p. E. Trojanowską i opiekunką p. E. Palutą wyjechała na wycieczkę do Gdańska. Młodzież zwiedziła Stare Miasto, gdańskie uliczki "by night", spacerowała wzdłuż Motławy i poznawała historię w Muzeum II Wojny Światowej. Ci, którzy nie cierpią na lęk wysokości mogli również podziwiać panoramę Gdańska ze słynnego Amber Sky. Na deser nasi uczniowie mieli okazję do  relaksu w hotelowym spa.

     • Wycieczka klas 8

      12.10.2022

      Klasy 8a, 8c i 8d wybrały się 27 września na wycieczkę do kina na film "Johnny" opowiadającym historię nieżyjącego już księdza Jana Kaczkowskiego i Patryka Galewskiego. Jak można się domyślać, film dostarczył mnóstwa wzruszeń. Po krótkiej przerwie na obiad uczniowie wraz z wychowawcami: Iwoną Dobrowolską, Renatą Zasik, Pauliną Paczesną wybrali się z wizytą do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie mieli szansę przypomnieć sobie zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych, obejrzeć z bliska wozy strażackie przeznaczone do różnych zadań specjalnych, a przede wszystkim dowiedzieć się, jak skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 

     • Rajd harcerski „Ucieczka z Oflagu IIC Woldenberg”

      11.10.2022

      W dniach 24-25 września 2022 r. w Dobiegniewie odbył się rajd harcerski „Ucieczka z Oflagu IIC Woldenberg”, który został zorganizowany przez instruktorów I Dobiegniewskiej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej przy wsparciu Urzędu Gminy w Dobiegniewie, Muzeum Woldenberczyków, Stowarzyszenia Militaria, Klubu Strzeleckiego Delta i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Na trasie rajdu do rywalizacji stanęło pięć patroli harcerskich. Tematem rajdu była brawurowa ucieczka z obozu jenieckiego kpt. Zdzisława Pacaka - Kuźmirskiego, por. Jerzego Kleczkowskiego, por. Edwarda Madeja, por. Kazimierza Nowosławskiego i ppor. Zygmunta Siekierskiego. Uczestnicy  zapoznali się z przebiegiem ucieczki na podstawie filmu z cyklu Portrety wojenne: Zdzisław Pacak – Kużmirski”, a następnie po rozwiązaniu testu mogli wyruszyć na trasę.Przygotowano punkty sprawdzające wiedzę, umiejętności i sprawność fizyczną harcerzy. Największą atrakcją było przepłynięcie motorówką na drugi brzeg jeziora oraz strzelanie na dobiegniewskiej strzelnicy.Zwyciężył patrol "Phoenix" z 8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej Infinitum im. mjr Henryka Sucharskiego, drugie miejsce zajął patrol 8 SDH "Paradrop" ze Strzelec Kraj., trzecie miejsce ex aeqo zajęły patrole "Puszcza" z Drezdenka i "Szyszkojady" z Dobiegniewa. Zwycięzcom gratulujemy.  Wieczorne ognisko też zapadnie na długo w pamięci. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację rajdu.  ZAPRASZAMY ZA ROK.