• Zdalna szkoła

     • Dzisiaj Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska przekazała naszej szkole komputery zakupione w ramach programu "Zdalna szkoła". W najbliższych dniach trafią one do 30 uczniów szkoły podstawowej, liceum i szkoły branżowej. Zanim to nastąpi nauczyciele informatyki  muszą zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Warunkiem wypożyczenia laptopa było wykupienie przez rodziców internetu.

    • Ogłoszenie!
     • Ogłoszenie!

     • Gmina Dobiegniew w ramach  programu uruchomionego przez Ministerstwo Cyfryzacji dokona w najbliższym czasie zakupu   laptopów z przeznaczeniem do zdalnego nauczania.

                  Będą one wypożyczane uczniom na czas prowadzenia przez szkołę nauki na odległość. O użyczenie sprzętu powinni w imieniu niepełnoletnich uczniów wnioskować rodzice. Niezbędnym warunkiem wypożyczenia jest deklaracja rodziców o gotowości  wykupienia pakietu Internetu na czas nauki zdalnej.

                  Pierwszeństwo w wypożyczeniu będą mieli:

      1) uczniowie nie posiadający sprzętu komputerowego, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie finansowym,

      2) uczniowie klas 8 SP i maturalnych LO z uwagi na przygotowania do egzaminów zewnętrznych oraz klasy 1 szkoły branżowej uczestniczący w  zdalnych kursach zawodowych (sprzedawcy, ślusarze),

      3) uczniowie z rodzin wielodzietnych.

                  Wypożyczenie laptopa będzie wiązało się z podpisaniem umowy użyczenia sprzętu na czas określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako czas nauki zdalnej.

                  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji o chęci wypożyczenia sprzętu na adres: gzsdobiegniew@wp.pl do dnia 22 kwietnia 2020 lub złożenia wersji papierowej  w sekretariacie GZS w godzinach od 8.00 - 12.00.

       

      Dyrektor GZS

      Jolanta Pawlak

       

     • Godne zobaczenia!

     • Oto przykład wspaniałe wykonanych prac technicznych przez uczniów klasy 2b i 2c. Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za pomysłowość i zaangażowanie w odrabianie prac domowych.

                             Wychowawczynie klas

     • Pedagog

     • Wszyscy potrzebujemy wsparcia, troski, zrozumienia, zwłaszcza w nowych warunkach, do których nikt nas wcześniej nie przygotował, bo nikt się tego nie spodziewał.

      W trosce o namiastkę komfortu emocjonalnego proponuję kilka praktycznych porad na trudne momenty, jak radzić sobie z emocjami/uczuciami własnymi i członków rodziny, z niepokojem  czy strachem. Może któraś z nich przyda się komuś z nas.

      Życzę wytrwałości, a w razie potrzeby zapraszam naszą młodzież i ich rodziców (opiekunów) do kontaktu poprzez; dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną mailem: eciesielskagzs@gmail.com lub Messenger, chętnie pomogę, Wasz pedagog Ewa Ciesielska.

     • Szanowni Rodzice!

     • My nauczyciele też znaleźliśmy się po raz pierwszy w takiej sytuacji, dlatego zwracam się ponowie z prośbą, abyście zadbali o edukację swoich dzieci. Bardzo proszę o wygenerowanie kont swoim dzieciom do Librusa (jeżeli jeszcze nie mają). Odesłanie plików np. z wykonanym zadaniem  możliwe jest tylko z konta ucznia.  Wygenerować hasło do konta ucznia można  zrobić z pozycji rodzica.

      Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu - Uczeń - Informacje - Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie tylko poprzez stronę www Synergia

      1. Zalogować się konto rodzica.

      2. W przypadku kiedy rodzice nie pamiętają loginu dziecka muszą wejść w zakładkę Uczeń wybrać - informacje.

      3.Niżej podany jest login i hasło ucznia.

      Następnie wylogować się z konta rodzica i zalogować jako uczeń.Tam trzeba będzie wpisać login i obecne hasło, a następnie zmienić hasło  na nowe. Będzie też wymagane wpisanie e - maila rodzica, na które przyjdzie zgoda na korzystanie z konta Librus przez dziecko. Rodzic musi  zatwierdzić i można logować się już jako uczeń. Jeżeli będzie problem proszę napisać na email szkoły gzsdobiegniew@wp.pl, podać swój telefon, a postaramy się Państwu pomóc (po weekendzie). Musimy mieć z uczniami i Państwem kontakt.

     • ...śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę... ks. Jan Twardowski

     • Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiaj w wyniku tragicznego wypadku samochodowego  zmarli nasi  uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia – Filip Hyjek i Sebastian Kubicki  oraz mama naszej uczennicy  z klasy II b szkoły podstawowej.

       

      Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

       

     • Ogłoszenie żałoby na terenie Gminy Dobiegniew

     • Ze smutkiem i poruszeniem przyjęłam wiadomość o wypadku drogowym, jaki miał miejsce w dniu dzisiejszym w Gminie Dobiegniew. To tragicznie wydarzenie pochłonęło życie 4 osób – młodych mieszkańcy naszej gminy. Składam wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tej tragedii.

       

      Zarządzenie nr 24/2020

      Burmistrza Dobiegniewa

      z dnia 14 marca 2020 r.

       

       

      w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Dobiegniew

      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

      §1. W związku z tragicznymi skutkami wypadku drogowego, który miał miejsce w dniu 14 marca 2020 r. w Gminie Dobiegniew, łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, ogłaszam w dniu 15marca 2020 r. (niedziela) żałobę na terenie Gminy Dobiegniew.

      §2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na budynkach Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie zostaną wywieszone flagi gminne z kirem.

      §3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

       

     • Odwołanie zajęć w szkole - komunikat dyrektora GZS

     • Informuję, że 13 marca nie ma przywozów i odwozów. Nikt z rodziców nie zgłosił na ten dzień potrzeby zapewnienia opieki dzieciom.

      Od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta. W sprawach pilnych proszę o kontakt email dobiegniewsp@wp.pl

      Rodzicu zadbaj o to, aby Twoje dziecko spędziło ten czas w domu, nie odwiedzało koleżanek i kolegów, rodziny, nie organizuj wyjazdów. Nie zapomnij kontrolować, z jakich stron internetowych korzysta.

       Nauczyciele poprzez dziennik Librus będą przekazywać zadania, materiały dydaktyczne.

     • UWAGA !

     • W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa od jutra tj. czwartku 12 marca do 25 marca szkoła zawiesza zajęcia dydaktyczne.

      W czwartek 12 marca i piątek 13 marca prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu .W tych dniach przywozy odbywać się będą według obowiązującego rozkładu, odwozy od 12.30 w ruchu ciągłym. Jeżeli w piątek nie będzie zgłoszonych uczniów, odwozy będą odwołane.Prosimy poinformować wychowawców przez dziennik elektroniczny Librus czy dziecko wymaga opieki w czwartek i piątek.

      Od 16 do 25 nie będzie żadnych zajęć i szkoła będzie zamknięta. W tym czasie rodzice powinni zapewnić opiekę dzieciom korzystając min. in. z przepisów specustawy - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły rodzicom przysługuje 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jest to czas przebywania w domu. Prosimy unikać zbiorowych kontaktów, wyjazdów, odwiedzin, wycieczek itd. Nie jest to czas ferii.

       

     • Sukces naszego ucznia

     • 13 lutego 2020 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, podczas których Wojewoda Lubuski wręczył nagrody dla laureatów w konkursie plastycznym dla dzieci - „Jestem bezpieczny - znam numer alarmowy 112” zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działającym przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

       II miejsce zdobył uczeń  klasy IIb Oliver Otulakowski. Gratulujemy!!!