• Warsztaty profilaktyczne

     • W dniach  07.-09.06.2021r w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Mając, jak zawsze, na uwadze zdrowie emocjonalne naszej młodzieży, zaplanowaliśmy tym razem zajęcia dla uczniów klas VI i VII. Realizowany był Program rekomendowany o nazwie: „Debata”, gdzie głównym celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez substancji psychoaktywnych,  zmiana błędnych przekonań normatywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a także opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Uczniowie zapoznani zostali  przez  panią psycholog  z krótką historią oraz ze stratami i konsekwencjami,  jakie wynikają z picia alkoholu. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematyką – najbardziej ciekawił ich proces uzależnienia, gdzie wykorzystana taśma nawijana coraz ściślej wokół rąk, symbolizowała kajdany, które miały być metaforą braku wolności i negatywnych skutków. Pani psycholog była  pod wrażeniem mądrości naszych uczniów, którzy zadawali bardzo logiczne i frapujące ich pytania, adekwatnie do tematu. Chętnie uczestniczyli  w scenkach mających na celu pokazać sytuacje ryzykowne, przed którymi mogą się ustrzec w przyszłości. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami osób im bliskich, które poniosły straty w wyniku picia alkoholu. Jesteśmy pewni, że przekazana wiedza będzie towarzyszyć  i ułatwi naszej młodzieży dokonywanie w przyszłości mądrych wyborów.

      Ewa Ciesielska

     • Dzień Dziecka 2021

     • Pomimo pochmurnej pogody uczniowie Gminnego Zespołu Szkół świetnie się bawili na plaży nad jeziorem Wielgie i Osiek. Dziękujemy Pani Burmistrz za dmuchańce i pyszne lody.

     • „Jak radzić sobie z powrotem do szkolnej rzeczywistości po wielomiesięcznej nauce zdalnej?”.

     •  

      Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz ich rodzicom (opiekunom), z inicjatywy pedagoga GZS w Dobiegniewie, zorganizowano cykl spotkań on-line z psychologami. Temat spotkań, jakże aktualny w naszych czasach, powrót do szkoły po niemal rocznej nauce w domu. To nowa sytuacja dla wszystkich: nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów), dla wielu to spory stres.

      Spotkania z psychologami odbyły się w konstruktywnej formule: uczestnicy podczas zajęć cały czas byli w kontakcie z prowadzącymi, słuchali – mieli możliwość zadawania pytań i otrzymywanie praktycznych odpowiedzi.

       

      Panie prowadzące warsztaty, poruszyły cztery istotne aspekty:

      • Lęk przed powrotem do nauki stacjonarnej - jak sobie z nim radzić.
      • Nabycie umiejętności ponownego przystosowania się do życia w szkolnej rzeczywistości.
      • Obniżony nastrój, destruktywne myśli – kiedy powinnam/powinienem szukać pomocy?

      Osoby i instytucje, do których uczniowie mogą się zwrócić w przypadku obaw i lęków wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole.

      Z tej praktycznej pomocy skorzystali uczniowie oraz rodzice zainteresowani pomyślnością swoich pociech.

      Ewa Ciesielska

     • Narodowy Spis Powszechny 2021

     • Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są:

      • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

      • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

      Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

      Szczegóły dotyczące całości znaczenia, obowiązku i potrzeby przeprowadzenia Spisu znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:

      Link do spisu: https://nsp2021.spis.gov.pl/

      https://zielonagora.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-2021/materialy-do-pobrania-nsp-2021/

      https://www.facebook.com/UStatZielonaGora

       

     • Potrzebna pomoc!

     • Drodzy Rodzice, wczoraj wieczorem spłonął  dom rodziny  uczniów naszej szkoły. Zwracamy się do Państwa z prośbą o  szeroko rozumianą pomoc. Na portalu Facebook jest już uruchomiona zbiórka pieniędzy zorganizowana przez rodzica  klasy VI c. Po powrocie do szkoły 28.05. uruchomimy zbiórkę wśród dzieci i pracowników oświaty.

      Pomagajmy!

      Dyrekcja i nauczyciele GZS Dobiegniew

     • Witamy szkołę wyjazdem do Drawieńskiego Parku Narodowego

     • 20 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas czwartych po wielu miesiącach nauki przed komputerem mieli możliwość bezpłatnego wyjazdu do DPN na ścieżkę dydaktyczną „Jezioro Ostrowieckie”.  Wycieczka miała charakter integracyjno – edukacyjny.  W ten sposób jako szkoła chcieliśmy powrót do zajęć naszym uczniom uczynić milszym, a jednocześnie w pełni wykorzystać czas nauki. Realizowane ostatnio treści zajęć przyrodniczych zawarte w podstawie programowej  ściśle łączyły się z szeroko rozumianą ochroną przyrody, lasem, jeziorem, rzeką. Dlatego wyjazd był doskonałą klamrą łączącą różne cele edukacyjne oraz rekreacyjne. Wycieczka przebiegała zgodnie z obecnie  obowiązującymi zasadami w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci pojechały dwoma autobusami, były w pojeździe w maseczkach, przemieszczały się w grupach/ klasach. Trasę rozpoczęliśmy od punktu informacyjnego w Głusku. Tam uczniowie obejrzeli piękne akwaria z rybami, które można spotkać w wodach  parku. Potem z parkingu szlakiem poszliśmy nad Jezioro Czarne. W  miejscowości Ostrowite byliśmy zobaczyć ruiny kościoła i stary ewangelicki cmentarz. Zatrzymaliśmy się jeszcze przy fragmentach bunkrów Wału Pomorskiego    z czasów wojny oraz przy Jeziorze Ostrowieckim, którego dwa brzegi łączy piękny most. Na zakończenie trasy była zaplanowana rekreacja na bindudze Kamienna. Dzieci były przy ognisku naprzemiennie. Gdy jedni piekli kiełbaski, inni  w tym czasie korzystali z zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem zbudowanego w bliskości placu zabaw zręcznościowych oraz przywiezionego ze sobą sprzętu sportowego. Wszyscy mile spędzili czas.

      Helena Niedziałkowska

       

     • Konkurs przyrodniczy

     • W ciepły majowy dzień klasy 3b i 3c  uczestniczyły w konkursie przyrodniczym odbywającym się na świeżym powietrzu. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów z zakresu treści dotyczących działu ,, Łąka  i las”.  Dzieci układały puzzle, rozwiązywały zagadki przyrodnicze i odpowiadały na pytania związane tematycznie z lasem i łąką. Każda rywalizująca grupa wykazała się dużą wiedzą przyrodniczą. Trzecioklasiści po zakończonym konkursie zadowoleni wrócili na dalsze lekcje.

      Taka forma sprawdzania wiedzy okazała się  dla uczniów bardzo atrakcyjna. Oprócz tego, że dzieci doskonale się  bawiły, przyswoiły  sobie również porcję nowych wiadomości. Dobra zabawa plus zdrowie – tak najkrócej można scharakteryzować sposób nauki ułatwiający dzieciom powrót do szkoły po długim okresie nieobecności.

      M. Bakowicz, A. Czechowicz

     • Pożegnanie absolwentów LO

     • Dnia 30.04.2021 r. w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Tegorocznym absolwentom gratulacje i życzenia złożyła Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska, Pani Dyrektor GZS Jolanta Pawlak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Szczególne słowa skierowała do swoich uczniów wychowawczyni klasy 3 LO, Pani Elżbieta Trojanowska. Były wspomnienia i chwile wzruszeń.

      Podczas uroczystości, uczniom którzy  uzyskali wysokie wyniki w nauce, angażowali się w prace na rzecz szkoły i środowiska,  wręczono też nagrody, ufundowane przez Burmistrza Dobiegniewa i Radę Rodziców.

      Na koniec głos zabrali absolwenci. Podziękowali organowi prowadzącemu, dyrekcji, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom za pomoc, wsparcie i wszelkie starania, włożone w ich edukację.

      Uroczystość, pomimo że zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego i dla małej grupy osób, wypadła bardzo ładnie. Tylko tak bardzo brakowało nauczycieli, rodziców, uczniów…

      Podziekowania_absolwentow_liceum..docx​​​​​​​


     • Czuwam dla Ziemi

     • W dniu 24.04.21r harcerze i zuchy z 1 Dobiegniewskiej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej  włączyli  się do akcji Czuwam dla Ziemi. Zanim pojechaliśmy do Łęczna, w Dobiegniewie odczytaliśmy list od Ziemi. Jego treść przypomniała nam jak często zapominamy, że jakość naszego życia głównie zależy od troski ludzi o środowisko naturalne. Omówiliśmy również zasady bezpiecznego sprzątania lasu i sposób zachowania w czasie pandemii. W Łęczynie  czekał na nas leśniczy Pan Marek Kowalczyk. Otrzymaliśmy rękawiczki i worki na segregację śmieci. Pan leśniczy zabezpieczył nas też przed kleszczami. Następnie udaliśmy się w kierunku drogi 22. Zdziwiliśmy się, że na tak małym terenie było dużo śmieci. Były to bardzo różne rzeczy np. części od pilarki spalinowej. Podczas sprzątania dołączyła do nas Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska i pani sekretarz Grażyna Gradowska. które włączyły się do pracy. Zebrane worki dh Waldek wywiózł na PSZOK do Dobiegniewa. Zakończyliśmy naszą akcję "małym co nie co". Mamy świadomość, że nasza praca to kropla w morzu, ale od czegoś trzeba zacząć. Może każdy z nas idąc na spacer z rodzicami będzie brał ze sobą worek na śmieci i zbierał to co inni pozostawili ?

    • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
     • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

     • 22 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs Kangur Matematyczny. Udział wzięli uczniowie z klasy 2a, 3a, 3c, 4c, 6a, 6d i 2LO. Uczniom dziękujemy za przybycie do szkoły i życzymy sukcesów.