• Narodowy Spis Powszechny 2021

      27.05.2021

      Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są:

      • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

      • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

      Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

      Szczegóły dotyczące całości znaczenia, obowiązku i potrzeby przeprowadzenia Spisu znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:

      Link do spisu: https://nsp2021.spis.gov.pl/

      https://zielonagora.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-2021/materialy-do-pobrania-nsp-2021/

      https://www.facebook.com/UStatZielonaGora

       

     • Potrzebna pomoc!

      25.05.2021

      Drodzy Rodzice, wczoraj wieczorem spłonął  dom rodziny  uczniów naszej szkoły. Zwracamy się do Państwa z prośbą o  szeroko rozumianą pomoc. Na portalu Facebook jest już uruchomiona zbiórka pieniędzy zorganizowana przez rodzica  klasy VI c. Po powrocie do szkoły 28.05. uruchomimy zbiórkę wśród dzieci i pracowników oświaty.

      Pomagajmy!

      Dyrekcja i nauczyciele GZS Dobiegniew

     • Witamy szkołę wyjazdem do Drawieńskiego Parku Narodowego

      25.05.2021

      20 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas czwartych po wielu miesiącach nauki przed komputerem mieli możliwość bezpłatnego wyjazdu do DPN na ścieżkę dydaktyczną „Jezioro Ostrowieckie”.  Wycieczka miała charakter integracyjno – edukacyjny.  W ten sposób jako szkoła chcieliśmy powrót do zajęć naszym uczniom uczynić milszym, a jednocześnie w pełni wykorzystać czas nauki. Realizowane ostatnio treści zajęć przyrodniczych zawarte w podstawie programowej  ściśle łączyły się z szeroko rozumianą ochroną przyrody, lasem, jeziorem, rzeką. Dlatego wyjazd był doskonałą klamrą łączącą różne cele edukacyjne oraz rekreacyjne. Wycieczka przebiegała zgodnie z obecnie  obowiązującymi zasadami w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci pojechały dwoma autobusami, były w pojeździe w maseczkach, przemieszczały się w grupach/ klasach. Trasę rozpoczęliśmy od punktu informacyjnego w Głusku. Tam uczniowie obejrzeli piękne akwaria z rybami, które można spotkać w wodach  parku. Potem z parkingu szlakiem poszliśmy nad Jezioro Czarne. W  miejscowości Ostrowite byliśmy zobaczyć ruiny kościoła i stary ewangelicki cmentarz. Zatrzymaliśmy się jeszcze przy fragmentach bunkrów Wału Pomorskiego    z czasów wojny oraz przy Jeziorze Ostrowieckim, którego dwa brzegi łączy piękny most. Na zakończenie trasy była zaplanowana rekreacja na bindudze Kamienna. Dzieci były przy ognisku naprzemiennie. Gdy jedni piekli kiełbaski, inni  w tym czasie korzystali z zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem zbudowanego w bliskości placu zabaw zręcznościowych oraz przywiezionego ze sobą sprzętu sportowego. Wszyscy mile spędzili czas.

      Helena Niedziałkowska

       

     • Konkurs przyrodniczy

      16.05.2021

      W ciepły majowy dzień klasy 3b i 3c  uczestniczyły w konkursie przyrodniczym odbywającym się na świeżym powietrzu. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów z zakresu treści dotyczących działu ,, Łąka  i las”.  Dzieci układały puzzle, rozwiązywały zagadki przyrodnicze i odpowiadały na pytania związane tematycznie z lasem i łąką. Każda rywalizująca grupa wykazała się dużą wiedzą przyrodniczą. Trzecioklasiści po zakończonym konkursie zadowoleni wrócili na dalsze lekcje.

      Taka forma sprawdzania wiedzy okazała się  dla uczniów bardzo atrakcyjna. Oprócz tego, że dzieci doskonale się  bawiły, przyswoiły  sobie również porcję nowych wiadomości. Dobra zabawa plus zdrowie – tak najkrócej można scharakteryzować sposób nauki ułatwiający dzieciom powrót do szkoły po długim okresie nieobecności.

      M. Bakowicz, A. Czechowicz

     • Pożegnanie absolwentów LO

      02.05.2021

      Dnia 30.04.2021 r. w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Tegorocznym absolwentom gratulacje i życzenia złożyła Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska, Pani Dyrektor GZS Jolanta Pawlak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Szczególne słowa skierowała do swoich uczniów wychowawczyni klasy 3 LO, Pani Elżbieta Trojanowska. Były wspomnienia i chwile wzruszeń.

      Podczas uroczystości, uczniom którzy  uzyskali wysokie wyniki w nauce, angażowali się w prace na rzecz szkoły i środowiska,  wręczono też nagrody, ufundowane przez Burmistrza Dobiegniewa i Radę Rodziców.

      Na koniec głos zabrali absolwenci. Podziękowali organowi prowadzącemu, dyrekcji, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom za pomoc, wsparcie i wszelkie starania, włożone w ich edukację.

      Uroczystość, pomimo że zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego i dla małej grupy osób, wypadła bardzo ładnie. Tylko tak bardzo brakowało nauczycieli, rodziców, uczniów…

      Podziekowania_absolwentow_liceum..docx​​​​​​​