• Zakończenie roku szkolnego 2020/21

      30.06.2021

      Nadszedł wreszcie dzień, w którym spotkaliśmy się na placu podchorążego Tadeusza Starca,  żeby pożegnać miniony rok szkolny. Z tej okazji gościliśmy panią Burmistrz Dobiegniewa Sylwię Łaźniewską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Marka Kowalczyka, Przewodniczącą Rady Rodziców  Natalię Burdz  i oczywiście Dyrektor Szkoły Jolantę Pawlak oraz wicedyrektor Elżbietę Szanderską i Elżbietę Moś, które prowadziły uroczystość. Ze względu na trwające nadal procedury zgromadzeń, pożegnanie nastąpiło etapami. Najpierw klasy 0-III, potem VII-VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Branżowa, Liceum Ogólnokształcące i na zakończenie klasy IV-VI Szkoły Podstawowej. Zgodnie z uchwałą nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie najlepszym uczniom osiągającym sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych Pani Sylwia Łaźniewska  wręczyła stypendium Burmistrza Dobiegniewa.  Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z biało- czerwonym paskiem i  zostali nagrodzeni książkami ufundowanym przez Burmistrza Dobiegniewa. Tym , którzy uzyskali średnią ocen od 4,50 do 4,74  w imieniu Rady Rodziców nagrody wręczyła Przewodnicząca Pani Natalia Burdz. Ten rok był rokiem nietypowym pod wieloma względami. Pandemia sprawiła, że uczniowie kształcili się zdalnie. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podziękowała lokalnym władzom za pomoc w pozyskaniu laptopów, dzięki którym możliwe było realizowanie nauki przez niektórych uczniów. Podkreśliła również, że jedynym plusem edukacji na odległość  było poznanie nowoczesnych technologii. Zaproponowała, żeby w czasie wakacji solidnie odpocząć, szczególnie od komputera i komórki. Po dniu dzisiejszym wszystkich czeka dwumiesięczny odpoczynek, aż do 1 września, kiedy  zacznie się nauka w następnych klasach. We wrześniu, miejmy nadzieję ,że znów spotkamy się w klasach, bibliotece szkolnej, świetlicy, na tarasie i orliku.  Wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesów, a całej społeczności szkolnej życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

     • Wycieczka klas trzecich do DPN

      30.06.2021

      W dniu 15 czerwca 2021r. odbyła się wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego. W wycieczce brały udział wszystkie klasy trzecie oraz uczniowie wyróżniający się w zbiórce kasztanów i żołędzi w poprzednim roku szkolnym 2019/2020.

      Zwiedzanie parku rozpoczęliśmy od wizyty w Punkcie Informacyjnym DPN w Głusku. Tu poznaliśmy florę i faunę jezior DPN przedstawioną w postaci miniatur, czyli akwariów. Czekając aż wszyscy wysłuchają ciekawego opowiadania pracownika parku - Pani Elżbiety Gizickiej i obejrzą akwaria, skorzystaliśmy z placu zabaw. Następnie przeszliśmy pieszo nad jezioro Czarne. Tu mogliśmy podziwiać wyjątkową czystość wody, roślinność porastającą brzegi   oraz zapoznać się z informacjami  na tablicach kolejnego przystanku ścieżki edukacyjnej „Jezioro Ostrowieckie”. Zmęczeni wróciliśmy do miejscowości Ostrowite, gdzie zapoznaliśmy się z historią osady. Podziwialiśmy też ruiny kościoła i obejrzeliśmy cmentarz ewangelicki. Już wiemy co to „stela”, a wy czy wiecie? Po tak długim spacerze pojechaliśmy na bindugę Kamienna. Wspaniałe miejsce na wypoczynek.  Tu czekało na nas ognisko. Spragnieni i głodni samodzielnie upiekliśmy kiełbaski na ogniu. Mogliśmy odpocząć i pobawić się integrując z rówieśnikami. Spotkaliśmy też kolegów z innych szkół.

      Była to wspaniała lekcja przyrody i historii. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom uczestniczącym w  wycieczce za opiekę i zapewnienie nam bezpieczeństwa.

      H. Niedziałkowska i A. Błaszczyk

     • Warsztaty profilaktyczne

      13.06.2021

      W dniach  07.-09.06.2021r w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Mając, jak zawsze, na uwadze zdrowie emocjonalne naszej młodzieży, zaplanowaliśmy tym razem zajęcia dla uczniów klas VI i VII. Realizowany był Program rekomendowany o nazwie: „Debata”, gdzie głównym celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez substancji psychoaktywnych,  zmiana błędnych przekonań normatywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a także opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Uczniowie zapoznani zostali  przez  panią psycholog  z krótką historią oraz ze stratami i konsekwencjami,  jakie wynikają z picia alkoholu. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematyką – najbardziej ciekawił ich proces uzależnienia, gdzie wykorzystana taśma nawijana coraz ściślej wokół rąk, symbolizowała kajdany, które miały być metaforą braku wolności i negatywnych skutków. Pani psycholog była  pod wrażeniem mądrości naszych uczniów, którzy zadawali bardzo logiczne i frapujące ich pytania, adekwatnie do tematu. Chętnie uczestniczyli  w scenkach mających na celu pokazać sytuacje ryzykowne, przed którymi mogą się ustrzec w przyszłości. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami osób im bliskich, które poniosły straty w wyniku picia alkoholu. Jesteśmy pewni, że przekazana wiedza będzie towarzyszyć  i ułatwi naszej młodzieży dokonywanie w przyszłości mądrych wyborów.

      Ewa Ciesielska

     • „Jak radzić sobie z powrotem do szkolnej rzeczywistości po wielomiesięcznej nauce zdalnej?”.

      09.06.2021

       

      Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz ich rodzicom (opiekunom), z inicjatywy pedagoga GZS w Dobiegniewie, zorganizowano cykl spotkań on-line z psychologami. Temat spotkań, jakże aktualny w naszych czasach, powrót do szkoły po niemal rocznej nauce w domu. To nowa sytuacja dla wszystkich: nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów), dla wielu to spory stres.

      Spotkania z psychologami odbyły się w konstruktywnej formule: uczestnicy podczas zajęć cały czas byli w kontakcie z prowadzącymi, słuchali – mieli możliwość zadawania pytań i otrzymywanie praktycznych odpowiedzi.

       

      Panie prowadzące warsztaty, poruszyły cztery istotne aspekty:

      • Lęk przed powrotem do nauki stacjonarnej - jak sobie z nim radzić.
      • Nabycie umiejętności ponownego przystosowania się do życia w szkolnej rzeczywistości.
      • Obniżony nastrój, destruktywne myśli – kiedy powinnam/powinienem szukać pomocy?

      Osoby i instytucje, do których uczniowie mogą się zwrócić w przypadku obaw i lęków wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole.

      Z tej praktycznej pomocy skorzystali uczniowie oraz rodzice zainteresowani pomyślnością swoich pociech.

      Ewa Ciesielska